Produkty

ATM řešení

ATM řešení

Vysoce komplexní softwarové systémy pro oblastní (ACC), přibližovací (APP) a věžní (TWR) služby řízení letového provozu. 2D a 3D simulátory pro výcvik řídících letového provozu.

atmcivilmilitary

ALS ATC systém

ALS je založen na unikátním konceptu parametrizace, která činí toto řešení snadno přizpůsobitelným vašim specifickým provozním potřebám. Tým ATC odborníků je připraven přizpůsobit systém s ohledem na místní situaci a podmínky se zajištěním maximálního komfortu pro vaše řídící letového provozu.

atmcivilmilitary

ATC simulátor

CS SOFT simulátory následují koncept Hi-Fi (High Fidelity). Přesně kopírují pracoviště řídícího letového provozu (uživatelské rozhraní, prostředí, komunikaci s pseudopiloty). Aktuální provoz a tok (hustota) letadel je simulován s velkou přesností, s proveditelností dynamické korekce hustoty letového provozu, meteorologickými údaji, intervencí pseudopilotů apod. Systém disponuje funkcí záznamu a přehrávky.

atmcivilmilitary

ATC simulátor a 3D TWR

Přesná kopie pracoviště řídícího letového provozu, autentické situace z reálného provozu.
Moderní příprava lekcí, sofistikované nastavení cvičení.
atmcivilmilitary

FDPS (ESUP)

Systém poskytuje všechny funkce očekávané od moderního komplexního FDP systému. Disponuje též aplikacemi pro HMI, které jsou nezbytné pro komunikaci s uživateli, jako je operátor letových dat, supervizor, a v neposlední řadě ACC (oblastní řídící středisko), APP (přibližovací stanoviště řízení), TWR (letištní řídící věž), RGA (regionální letiště) a FIC (letecké informační středisko).

atmaviationcivilmilitary

SW vývoj na zakázku

Nabízíme vysoce kvalitní vývoj komplexních softwarových řešení podpořený rozsáhlým testováním, potřebnou servisní podporou, jakožto i konzultačními službami.

Softwarová řešení na míru realizují naši vývojáři v těsné spolupráci s odborníky na danou problematiku a koncovými uživateli tak, aby byly plně uspokojeny potřeby zákazníka. To vše nejen s důrazem na vysokou flexibilitu, na které si zakládáme, ale současně i na naprostou spolehlivost našich řešení.

Hlavním polem působnosti společnosti CS SOFT je oblast ATM, kde se naši zkušení softwaroví experti zaměřují na vývoj, design, implementaci a údržbu systémů pro služby řízení letového provozu. Náš tým vývojářů a testerů, jakožto i projektových manažerů, nicméně disponuje vysokou odbornou úrovní a bohatými zkušenostmi s přesahem i do jiných oblastí, což nám umožňuje nabídnout služby vývoje softwaru na zakázku i mimo oblast ATM.

K dispozici máme více než 40 špičkových zkušených programátorů – v průměru s více než 15letou praxí v oboru. Tento tým samozřejmě doplňuje odpovídající tým kvalitních testerů, neboť víme, že kvalitně odvedená práce je pro naše zákazníky klíčová.

Nabízíme široké spektrum programovacích jazyků, např. C, C++, Java, Python, Bash, SQL, PHP či Pearl, Pascal a další.

CS SOFT je držitelem certifikátů CQS a IQNet dle normy ČSN EN ISO 9001:2016. Tyto certifikáty platí pro procesy: Vývoj a poskytování software na zakázku a Vývoj, výroba, údržba, opravy, instalace a modifikace leteckých pozemních zařízení.

Pokud tedy hledáte flexibilního a spolehlivého partnera schopného dodat kvalitní řešení dle Vašich představ, jsme Vám zcela k dispozici.

ATM komponenty

ATM komponenty

Samostatné moduly jako jsou Tracker, CWS, Safety Nets atd. Moduly byly navrženy v souladu s obecnými standardy a potřebami řídících letového provozu.

aviationcivilmilitary

ALS Tracker

Multitracker systém zpracovává všechny druhy zdrojů přehledových dat (i novodobé jako je multilaterace a ADS-B / C). Využívá pokročilé postupy sledování a vytváří konsolidovaný obraz vzdušné situace v reálném čase. Vzhledem ke své efektivitě, interoperabilitě a minimálním požadavkům na HW, mohou být aplikovány v systémech vyžadujících maximální výkon a rychlou odezvu.

aviationcivilmilitary

ALS CWS / Ground CWS

ALS CWS / Ground CWS poskytuje řídícím jasně strukturované zobrazení letecké/pozemní situace se začleněním přehledových dat a letových plánů. Informace o pozici jsou přijímány pomocí trackeru a zobrazeny v okně hlavního a vedlejšího radaru společně s ostatními informacemi o letadle zobrazeném na pozadí barevné mapy AoI (Area of Interest - oblasti zájmu). Letové plány jsou obdrženy pomocí FDPS (Flight Data Processing System - systému pro zpracování letového plánu) a jsou plně přizpůsobitelné elektronickým stripům. ALS CWS automaticky přiřazuje letové plány k jednotlivým trackům.

aviationcivilmilitary

Safety Nets

Produkt CS SOFT Safety Nets zajišťuje řídícím letového provozu předběžné varování o možném narušení bezpečnosti letového provozu. Sofistikované algoritmy vyhodnocení chrání řídící před falešnými varováními a nezvyšují tak jejich pracovní zátěž. Systém díky standardizovanému rozhraní může být integrován do jakéhokoli systému pro řízení letového provozu.

aviation

ATC Validační nástroje

Ověření funkcionality systému řízení letového provozu na validační platformě často vyžaduje uměle vytvořený cíl, který musí být generován s úplnou kontrolou jeho chování; případně umělý cíl aplikovatelný na reálná přehledová data. Z tohoto důvodu CS SOFT vyvinul dva validační nástroje pro vzdušný i pozemní průzkum. Tyto nástroje mohou být využity jak poskytovatelem letových navigačních služeb, tak vývojáři systému.

Situační přehled

Situační přehled

Víceúčelové nástroje jako Radar View a Radar Data Distributor pro všeobecné letectví, letištní složky a handlingové agenty. Přizpůsobitelné i pro jiná prostředí.

awarnesscivil

RadarView

Údaje o pohybu letadel nejsou dostatečně přesné a úplné a neplní současné velmi přísné požadavky na časovou efektivitu. Každý z pracovníků podílejících se na odbavení je tak vystaven riziku časového zpoždění, které v důsledku vede ke zbytečnému vzrůstu nákladů. Jediný způsob, jak této situaci předejít, je využití přesných a aktuálních informací o poloze a stavu letadla pomocí produktu RadarView.

awarnesscivil

RadarData Distributor

RadarData Distributor umožnuje sdílet citlivá přehledová data pro řízení letového provozu s vašimi partnery a klienty. Tato služba je umožněna díky komplexnímu distribučnímu procesu (třídění a filtrace dat) a víceúrovňovému zabezpečení.