O nás

CS SOFT je tradičním dodavatelem nejmodernějších ATM systémů a řešení pro letectví. Za posledních 30 let se z malé české firmy, která byla průkopníkem v oblasti ATM, stala dynamická evropská společnost s pokročilými metodami vývoje softwaru, bohatými zkušenostmi, rozsáhlým produktovým portfoliem a úspěšnými instalacemi na 4 kontinentech jak pro civilní, tak pro vojenské složky. Klademe velký důraz na flexibilitu a potřeby zákazníka, což nám umožňuje nasazovat kustomizovaná a spolehlivá řešení, která jsou plně v souladu s doporučeními a nařízeními v oblasti ATM. To vše za cenu, která obvykle mile překvapí potenciální partnery.

Od roku 2018 se CS SOFT stal oficiálně členem holdingové skupiny CZECHOSLOVAK GROUP. Nově založená CSG Aerospace divize zahrnuje několik českých a slovenských společností, působících v oboru Aerospace. Patří sem i další renomované společnosti z oblasti ATM a radarových řešení jako jsou Eldis, Retia a MSM group. Dohormady jsme schopni pokrýt širokou škálu portfolia, které zahrnuje FDP a SDP systémy, CWS, ATC simulátory, radary a senzory, nahrávací zařízení, mobilní věže a další.

Hlavní oblasti působnosti

V CS SOFTu jsme si plně vědomi obrovské odpovědnosti, kterou jako poskytovatel ATM a GA (General Aviation) řešení máme. S ohledem na to jsme naše řešení navrhovali společně s odborníky i koncovými uživateli tak, abychom zajistili bezpečný a bezproblémový provoz letecké dopravy a plynulý a nízkonákladový provoz letiště.

Náš tým se specializuje na vývoj, design, implementaci a údržbu systémů pro střediska oblastních (ACC), přibližovacích (APP) a letištních (TWR) služeb řízení letového provozu. Neméně důležitou součástí našeho portfolia jsou i 2D a 3D simulátory, které umožňují plnohodnotný výcvik řídících letového provozu. Kompletní systémy a jednotlivé ATM komponenty pomáhají při zpracovávání letových a přehledových dat, která jsou nezbytná pro přesné zobrazení situace v letecké dopravě, výpočty trajektorie letu, vyhodnocení potenciálních konfliktních trajektorií atd. Simulátory se řídí koncepcí Hi-Fi, přesně kopírují pracovní prostředí řídícího pracovníka (rozhraní, prostředí, komunikace s pseudopiloty apod.) a poskytují nejvyšší možnou kvalitu výcviku.

V neposlední řadě CS SOFT vyvinul víceúčelové nástroje umožňující bezpečnou (vícestupňovou) a komplexní distribuci (třídění, filtrování apod.) citlivých dat různých formátů mezi různými letištními složkami, jako např. jednotkami záchranných služeb, handlingovými agenty, správou letišť apod. Tyto nástroje nabízejí, kromě jiného, možnost zobrazení dat, přístup k archivu uložených dat a jejich přehrávání. Výstupy mohou sloužit pro účely zvýšení bezpečnosti letišť, optimalizace jejich provozních nákladů nebo spolupráce se státními orgány.

01

Zaměstnanci, společnost

CS SOFT drží své slovo

V  CS SOFTu bychom i nadále rádi zůstali společností, která přísně dbá na dodržování všech zákonů, nařízení a předpisů a drží slovo ve všech oblastech své činnosti. výsledkem našeho snažení v závěru roku 2017 bylo vytvoření a zavedení nových vnitropodnikových směrnic (Morální kodex a Ochrana OÚ). Současně se věnujeme a chceme dále věnovat přizpůsobování interních procesů tak, aby byly v souladu s evropským nařízením GDPR. Změna vlastnické struktury s sebou přináší řadu změn, a proto chceme vyvinout veškeré možné úsilí k tomu, abychom se co nejrychleji integrovali v rámci skupiny a stabilizovali společnost tak, aby se naši zaměstnanci mohli dál soustředit výhradně na svou práci. Chceme i do budoucna zlepšovat pracovní podmínky zaměstnanců a celkovou atmosféru na pracovišti.

02

Práce, odbornost

CS SOFT jsou flexibilní odborníci v oblasti ATC systémů

Abychom obstáli v konkurenčním boji a splnili střednědobé strategické cíle společnosti, musíme plně využívat a zlepšovat naše stávající přednosti, kterými jsou zejména vysoká odbornost, mnohaleté zkušenosti, zákaznická orientace, rychlost, flexibilita a precizní projektové řízení. Zároveň musíme využívat obchodní sítě a synergický efekt společností ve skupině.  Do budoucna bychom se chtěli více profilovat na trhu jako odborníci na obtížné a komplikované úkoly s vysokou mírou customizace.

03

Kvalita

CS SOFT vždy zaručuje použití bezpečných a dokumentovaných metod vývoje SW

V budoucnu chceme stále klást důraz na dodržování normy ED-153 a metodiky SAM. Vzhledem k našim zkušenostem v této oblasti chceme aktivně zahájit poskytování poradenských či konzultačních služeb. Rádi bychom si vydobyli pozici odborníků na dokumentovaný a bezpečný vývoj v celosvětovém měřítku.

04

Výzkum, vývoj

CS SOFT je spolehlivým partnerem pro výzkum

Klademe si vysoké cíle a není možné jich dosáhnout bez vlastního výzkumu a vývoje.  V roce 2018 vznikne závazná vývojová „Road Mapa“, která bude pevně definovat očekávaný stav produktů na konci každého kalendářního roku, a to po dobu 5 let. Již na konci tohoto roku očekáváme „krabicové“ řešení systému ALS a výrazný progres v příslušné dokumentaci. Zároveň chceme vytvořit oddělení R&D (Věda a výzkum) a stanovit jasná pravidla pro jeho budoucí fungování. Cílem je, aby nedocházelo ke kolizi mezi výzkumnou prací, vývojovou prací a zakázkovou činností. V letošním roce budeme i nadále aktivně spolupracovat na poli vědy a výzkumu s ŘLP ČR svojí účastí v programu SESAR2020.

05

Dotace EU

Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Společnost od roku 2016 čerpá dotaci na projekt číslo CZ.01.2.11/0.0/0.0/15_016/0005558 s názvem „Účast společnosti CS SOFT na zahraničních veletrzích."

Cílem projektu je propagace společnosti na zahraničních veletrzích, na kterých bude CS SOFT vystavovat a informovat nejen odbornou veřejnost o svém produktovém portfóliu.

Historie CS SOFT

1988

Založení společnosti CS SOFT v právní formě s.f.o.

Upgrade prvního FDPS

1990

Vývoj nového FDPS

1992

Získání CAA certifikátu pro tvorbu a vývoj ATM systémů

1995

Integrace CS SOFT FDPS do Eurocat 2000

1999

Založení společnosti v právní formě s.r.o.

Realizace ESUP

2001

Implementace EUROCAT 2000 - ESUP, proces průběžného rozvoje

2006

Rozšíření společnosti CS SOFT (odkoupení společnosti RADAS s.r.o.)

2009

Převod právní formy společnosti z s.r.o. na a.s.

2010

Získání EU dotace a vznik vývojových center CS SOFT v Brně a Plzni

Počátek spolupráce s technickými univerzitami (ZČU, ČVUT), v rámci projektu TAČR

2011

Založení vývojového střediska v Pardubicích

2013

Zahájení spolupráce se Systems Atlanta Inc.

2015

Podepsána smlouva s Israel Aerospace Industry Elta Group o projektu ATM

2017

Zahájena spolupráce s NITA, LLC.

2018

CS SOFT se stal součástí holdingu CZECHOSLOVAK GROUP

2019

Vstup do divize CSG Aerospace

CSG holding

CSG logo

Certifikáty

IQNet a CQS

IQNet a CQS

CS SOFT získal certifikáty IQNet a CQS na systém managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2016 pro procesy Vývoj a poskytování software na zakázku a Projektování, dodávky a servis leteckých pozemních zařízení.

 

PDF náhled

Úřad pro civilní letectví

Úřad pro civilní letectví

CS SOFT je oprávněn Úřadem pro civilní letectví České republiky k vývoji, výrobě, udržbě, opravám, instalaci a modifikaci leteckých pozemních zařízení.

PDF náhled

Všechny produkty společnosti CS SOFT splňují vysoké nároky na funkčnost, bezpečnost a spolehlivost, která je kladena zákonnými a profesními předpisy. Jedná se zejména o ESARR 4, ESARR 6, EC č. 1070/2009, EU 1139/2018 a v použitelném rozsahu nařízení EC č. 552/2004, EC č. 1033/2006, EC č. 1032/2006 a další.  Nedílnou součástí kvalitního vývoje je i důsledná implementace ČSN EN ISO 9001:2016 a ED-153 v souladu s metodikou SAM (Safety Assessment Methodology) doporučovanou organizací EUROCONTROL.