O nás

CS SOFT je tradičním dodavatelem nejmodernějších ATM systémů a řešení pro letectví. Za posledních 30 let se z malé české firmy, která byla průkopníkem v oblasti ATM, stala dynamická evropská společnost s pokročilými metodami vývoje softwaru, bohatými zkušenostmi, rozsáhlým produktovým portfoliem a úspěšnými instalacemi na 4 kontinentech jak pro civilní, tak pro vojenské složky. Klademe velký důraz na flexibilitu a potřeby zákazníka, což nám umožňuje nasazovat kustomizovaná a spolehlivá řešení, která jsou plně v souladu s doporučeními a nařízeními v oblasti ATM. To vše za cenu, která obvykle mile překvapí potenciální partnery.

Společnost CS SOFT a.s. je členem průmyslové skupiny CZECHOSLOVAK GROUP a její divize CSG Aerospace. Patří sem i další renomované společnosti z oblasti ATM a radarových řešení jako jsou Eldis, Retia, ATRAK a MSM group. Dohromady jsme schopni pokrýt širokou škálu portfolia, které zahrnuje FDP a SDP systémy, CWS, ATC simulátory, radary a senzory, nahrávací zařízení, mobilní věže a další.

Hlavní oblasti působnosti

V CS SOFTu jsme si plně vědomi obrovské odpovědnosti, kterou jako poskytovatel ATM a GA (General Aviation) řešení máme. S ohledem na to jsme naše řešení navrhovali společně s odborníky i koncovými uživateli tak, abychom zajistili bezpečný a bezproblémový provoz letecké dopravy a plynulý a nízkonákladový provoz letiště.

Náš tým se specializuje na vývoj, design, implementaci a údržbu systémů pro střediska oblastních (ACC), přibližovacích (APP) a letištních (TWR) služeb řízení letového provozu. Neméně důležitou součástí našeho portfolia jsou i 2D a 3D simulátory, které umožňují plnohodnotný výcvik řídících letového provozu. Kompletní systémy a jednotlivé ATM komponenty pomáhají při zpracovávání letových a přehledových dat, která jsou nezbytná pro přesné zobrazení situace v letecké dopravě, výpočty trajektorie letu, vyhodnocení potenciálních konfliktních trajektorií atd. Simulátory se řídí koncepcí Hi-Fi, přesně kopírují pracovní prostředí řídícího pracovníka (rozhraní, prostředí, komunikace s pseudopiloty apod.) a poskytují nejvyšší možnou kvalitu výcviku.

V neposlední řadě CS SOFT vyvinul víceúčelové nástroje umožňující bezpečnou (vícestupňovou) a komplexní distribuci (třídění, filtrování apod.) citlivých dat různých formátů mezi různými letištními složkami, jako např. jednotkami záchranných služeb, handlingovými agenty, správou letišť apod. Tyto nástroje nabízejí, kromě jiného, možnost zobrazení dat, přístup k archivu uložených dat a jejich přehrávání. Výstupy mohou sloužit pro účely zvýšení bezpečnosti letišť, optimalizace jejich provozních nákladů nebo spolupráce se státními orgány.

01

CS SOFT - politika

CS SOFT - spolehlivý partner s vysokou odborností, kvalitou a konkurence schopnou cenou

Rok 2019 byl pro společnost úspěšný. S přispěním všech zaměstnanců se podařilo dosáhnout historicky nejvyššího obratu společnosti. Zároveň CS SOFT dokázal splnit i stanovený plán hospodaření, a to i přesto, že došlo k značnému navýšení stávajících kapacit a rozšíření kancelářských prostor. V průběhu roku team CS SOFTu realizoval několik významných zakázek pro tuzemské i zahraniční odběratele, včetně prodloužení některých servisních smluv. Nezaháleli jsme však ani na poli interního vývoje, kdy byl dokončen a finálně otestován standardizovaný systém ALS ATM 3.1, který je primárně určen k opakovanému prodeji pro menší střediska řízení letového provozu. V září 2019 jsme úspěšně zakončili tříletou spolupráci s ŘLP ČR na výzkumném projektu SESAR PJ18 – 4D Trajectory Management uspořádáním Open Day, kam byli přizváni i zástupci renomovaných firem jako Eurocontrol, Airbus, Indra a Leonardo.

Pro rok 2020 si klademe hned několik cílů. Jedním z nich je dotažení slibně rozjednané spolupráce s významným, strategickým partnerem z oboru do úspěšného konce. Rádi bychom po letech již konečně uzavřeli společný projekt na dodávku civilního ATM systému do Ugandy se společností ELTA. I nadále budeme směřovat veškeré úsilí k tomu, abychom zasmluvnili vyšší počet zahraničních zakázek a naplnili tím tak očekávání akcionářů a naše ambice, které jsme si stanovili při formulaci střednědobé strategie v roce 2018. Během roku očekáváme, že dojde k prodloužení servisní smlouvy u hlavního zákazníka a bude i nadále pokračovat rozvoj stávajícího provozního systému. V tomto roce došlo také ke strukturálním změnám v divizi CSG AEROSPACE, které by měly zaručit větší provázanost mezi sesterskými společnostmi a vést k většímu počtu obchodních příležitostí jak pro CS SOFT, tak pro ostatní firmy. V rámci interního vývoje chceme stanovit finální podobu migrace dvou stěžejních produktů firmy CS SOFT tak, abychom co nejvíce zefektivnili a zrychlili naši práci. Pochopitelně i letos budeme pokračovat v plnění dílčích kroků vyplývajících z již schválené vývojové roadmapy.

Ondřej Camrda, CEO

02

Zaměstnanci, společnost

CS SOFT drží své slovo

CS SOFT je společností, která přísně dbá na dodržování všech zákonů, nařízení a předpisů a drží slovo ve všech oblastech své činnosti. Proškolili jsme a budeme důsledně dodržovat zásady vyplývající z vnitropodnikových směrnic, přijatého Morálního kodexu a Ochrany OÚ. V průběhu loňského roku došlo k přizpůsobení interních procesů v souladu s evropským nařízením GDPR. Velmi si vážíme práce, kterou pro společnost zaměstnanci odvádějí, ale zejména jejich loajality, která je zřejmá při pohledu na každoroční statistiky fluktuace i odpracovaných přesčasů. I proto v neposlední řadě chceme do budoucna zlepšovat pracovní podmínky našich zaměstnanců a udržovat pozitivní atmosféru na pracovišti.

03

Práce, odbornost

CS SOFT jsou flexibilní odborníci v oblasti ATC systémů

Abychom obstáli ve složitém byznysovém prostředí a splnili střednědobé strategické cíle společnosti, musíme neustále využívat a zlepšovat naše stávající přednosti, kterými jsou zejména vysoká odbornost, letité zkušenosti, zákaznická orientace, rychlost, flexibilita a precizní projektové řízení. Zároveň však musíme efektivněji využívat obchodní sítě, které nabízí spolupráce s ostatními sesterskými společnostmi v rámci divize a navazovat další formy spolupráce se zahraničními subjekty. Pokračujeme ve snaze profilovat se na trhu jako odborníci na obtížné úkoly s vysokou mírou kustomizace, které je potřeba řešit v co nejkratším čase.

04

Kvalita, provozní a kybernetická bezpečnost

CS SOFT vždy zaručuje použití bezpečných a dokumentovaných metod vývoje SW

Stále klademe důraz na dodržování profesních standardů, které zajišťují vysokou kvalitu vývoje včetně systematické identifikace a zvládání rizik s dopadem na provozní a kybernetickou bezpečnost vyvíjených produktů. Metodickým východiskem jsou přitom řady norem ISO 9000 a ISO 27000, řady EUROCAE standardů, jako jsou ED-153 či ED-205, i metodiky organizací EUROCONTROL (SAM) a EASA (Easy Access Rules for ATM-ANS).

05

Výzkum a vývoj

CS SOFT je spolehlivým partnerem pro výzkum

K dosažení vysokých cílů je nutností realizovat vlastní výzkum a vývoj. Byl vytvořen baseline produkt, který jsme schopni nabízet s definovanými vlastnostmi. Podařilo se výrazně zlepšit dokumentační pokrytí k obchodně zajímavým produktům. PM oddělení převzalo od Obchodního úseku řízení přípravy nabídek a celý Úsek realizace zakázek se snaží podporovat obchodní aktivity. Zároveň bylo vytvořeno oddělení "Výzkum a vize" s pevnými pravidly pro jeho fungování. V letošním roce bychom měli pokračovat v naší spolupráci s ŘLP ČR na dalším rozvoji hlavního ATM systému. 

06

Dotace EU

Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Společnost od roku 2016 čerpá dotaci na projekt číslo CZ.01.2.11/0.0/0.0/15_016/0005558 s názvem „Účast společnosti CS SOFT na zahraničních veletrzích."

Cílem projektu je propagace společnosti na zahraničních veletrzích, na kterých bude CS SOFT vystavovat a informovat nejen odbornou veřejnost o svém produktovém portfóliu.

Historie CS SOFT

1988

Založení společnosti CS SOFT v právní formě s.f.o.

Upgrade prvního FDPS

1990

Vývoj nového FDPS

1992

Získání CAA certifikátu pro tvorbu a vývoj ATM systémů

1995

Integrace CS SOFT FDPS do Eurocat 2000

1999

Založení společnosti v právní formě s.r.o.

Realizace ESUP

2001

Implementace EUROCAT 2000 - ESUP, proces průběžného rozvoje

2006

Rozšíření společnosti CS SOFT (odkoupení společnosti RADAS s.r.o.)

2009

Převod právní formy společnosti z s.r.o. na a.s.

2010

Získání EU dotace a vznik vývojových center CS SOFT v Brně a Plzni

Počátek spolupráce s technickými univerzitami (ZČU, ČVUT), v rámci projektu TAČR

2011

Založení vývojového střediska v Pardubicích

2013

Zahájení spolupráce se Systems Atlanta Inc.

2015

Podepsána smlouva s Israel Aerospace Industry Elta Group o projektu ATM

2017

Zahájena spolupráce s NITA, LLC.

2018

CS SOFT se stal součástí holdingu CZECHOSLOVAK GROUP

2019

Vstup do divize CSG Aerospace

CSG holding

CSG logo

Certifikáty

IQNet a CQS

IQNet a CQS

CS SOFT byl certifikován CQS a IQNet dle normy ČSN EN ISO 9001:2016. Tento certifikát platí pro procesy: Vývoj a poskytování software na zakázku a Vývoj, výroba, údržba, opravy, instalace a modifikace leteckých pozemních zařízení.

PDF náhled

Úřad pro civilní letectví

Úřad pro civilní letectví

CS SOFT je oprávněn Úřadem pro civilní letectví České republiky k vývoji, výrobě, udržbě, opravám, instalaci a modifikaci leteckých pozemních zařízení.

PDF náhled

IQNet a CQS

CS SOFT byl certifikován CQS a IQNet dle normy ČSN EN ISO/IEC 27001:2014. Tento certifikát platí pro procesy: Vývoj a poskytování software na zakázku a Vývoj, výroba, údržba, opravy, instalace a modifikace leteckých pozemních zařízení.

PDF náhled

Všechny produkty společnosti CS SOFT splňují vysoké nároky na funkčnost, bezpečnost a spolehlivost, která je kladena zákonnými a profesními předpisy. Jedná se zejména o ESARR 4, ESARR 6, EC č. 1070/2009, EU 1139/2018 a v použitelném rozsahu nařízení EC č. 552/2004, EC č. 1033/2006, EC č. 1032/2006 a další. Nedílnou součástí kvalitního vývoje je i důsledná implementace ČSN EN ISO 9001:2016 a ED-153 v souladu s metodikou SAM (Safety Assessment Methodology) doporučovanou organizací EUROCONTROL.