Ochrana osobních údajů

Kodex chování pro nakládání s osobními údaji

CS SOFT a. s. v zájmu řádné ochrany osobních údajů a zkvalitnění bezpečnostních opatření přijal Kodex chování pro nakládání s osobními údaji.

CS SOFT a. s., jakožto správce osobních údajů, shromažďuje a zpracovává osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy, zejména s obecným Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „GDPR“). Veškeré získané osobní údaje jsou zpracovávány na základě zákonných titulů, pro legitimní a jasně určené účely, a to pouze v nezbytném rozsahu a po dobu potřebnou k dosažení stanoveného účelu.

CS SOFT a. s. dbá Vašich práv. Ve vztahu ke zpracování Vašich osobních údajů máte následující práva dle čl. 15 a násl. GDPR:

  • právo na přístup k osobním údajům,
  • právo opravu osobních údajů,
  • právo na výmaz osobních údajů,
  • právo na omezení zpracování,
  • právo na přenositelnost údajů,
  • právo vznést námitku proti zpracování,
  • právo odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajů

S dotazy ohledně ochrany osobních údajů nebo žádostmi o uplatnění Vašeho práva můžete kdykoli kontaktovat pověřence pro ochranu osobních údajů CZECHOSLOVAK GROUP a. s., a to prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů:

E-mailochranaou@czechoslovakgroup.cz
Adresa: Sokolovská 675/9, 186 00 Praha 8

Kodex chování pro nakládání s osobními údaji (PDF)

 

Ochrana majetku – kamerový systém

CS SOFT a.s. má v zájmu ochrany majetku ve svých prostorách instalován kamerový systém se záznamem. Kamerový systém umožňuje pořizování a uchování obrazového materiálu ze sledovaných míst. Jednotlivé kamery mají pevnou montáž a možnost nočního vidění. Kamery snímají zájmový prostor 24 hodin denně, kdy jednotlivé záznamy jsou uchovány na zabezpečeném datovém úložišti s přístupem pouze pro oprávněné pracovníky.

Označení správce kamerového systému: CS SOFT a.s., K Letišti 6/1019, Praha, IČ: 257 81 723

Kontakt na správce kamerového systému: kamery@cs-soft.cz

Účel zpracování: ochrana majetku

Veškerá práva a povinnosti se řídí požadavky na ochranu osobních údajů.