Ochrana osobních údajů

Kodex chování pro nakládání s osobními údaji

CS SOFT a. s. v zájmu řádné ochrany osobních údajů a zkvalitnění bezpečnostních opatření přijal Kodex chování pro nakládání s osobními údaji.

CS SOFT a. s., jakožto správce osobních údajů, shromažďuje a zpracovává osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy, zejména s obecným Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „GDPR“). Veškeré získané osobní údaje jsou zpracovávány na základě zákonných titulů, pro legitimní a jasně určené účely, a to pouze v nezbytném rozsahu a po dobu potřebnou k dosažení stanoveného účelu.

CS SOFT a. s. dbá Vašich práv. Ve vztahu ke zpracování Vašich osobních údajů máte následující práva dle čl. 15 a násl. GDPR:

  • právo na přístup k osobním údajům,
  • právo opravu osobních údajů,
  • právo na výmaz osobních údajů,
  • právo na omezení zpracování,
  • právo na přenositelnost údajů,
  • právo vznést námitku proti zpracování,
  • právo odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajů

S dotazy ohledně ochrany osobních údajů nebo žádostmi o uplatnění Vašeho práva můžete kdykoli kontaktovat pověřence pro ochranu osobních údajů CZECHOSLOVAK GROUP a. s., a to prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů:

E-mailochranaou@czechoslovakgroup.cz
Adresa: Sokolovská 675/9, 186 00 Praha 8

Kodex chování pro nakládání s osobními údaji (PDF)

 

Ochrana majetku – kamerový systém

CS SOFT a.s. má v zájmu ochrany majetku ve svých prostorách instalován kamerový systém se záznamem. Kamerový systém umožňuje pořizování a uchování obrazového materiálu ze sledovaných míst. Jednotlivé kamery mají pevnou montáž a možnost nočního vidění. Kamery snímají zájmový prostor 24 hodin denně, kdy jednotlivé záznamy jsou uchovány na zabezpečeném datovém úložišti s přístupem pouze pro oprávněné pracovníky.

Označení správce kamerového systému: CS SOFT a.s., Aviatická 1048/12, Praha, IČ: 257 81 723

Kontakt na správce kamerového systému: kamery@cs-soft.cz

Účel zpracování: ochrana majetku

Veškerá práva a povinnosti se řídí požadavky na ochranu osobních údajů.

 

Cookies

Společnost CS SOFT a.s. využívá takzvané „cookies“ a službu Google Analytics a případně i další služby poskytované společností Google Inc. (dále jen „Google“).

Cookies jsou krátké textové soubory ukládané do počítače nebo jiného elektronického zařízení každého návštěvníka webových stránek společnosti CS SOFT a.s., které umožňují například analýzu způsobu užívání webu návštěvníky. Internetové stránky, které cookies do Vašeho prohlížeče uložily, díky nim následně poznají, zda jste stránky již dříve navštívili, zda máte rozpracovaný nějaký formulář, případně zda jste přihlášeni.

Potvrzením tlačítka v informační liště na webovém rozhraní nebo jeho dalším užíváním po jejím zobrazení udělujete svůj souhlas s využíváním souborů cookies a také se zpracováváním údajů o Vás společností Google a naší společností. Všechna takto získaná data budou zpracována anonymně. Data jsou určena výhradně pro vyhodnocování užívání stránek. Anonymita je zaručena tím, že Google nebude spojovat vaší IP adresu s jakýmikoli jinými daty, která má k dispozici. Do Googlu nebudou odeslána ani žádná citlivá data, jako například, e-mail, jméno, telefonní číslo.

Používání souborů cookies můžete odmítnout volbou v příslušném nastavení v internetovém prohlížeči, který používáte. V tomto ohledu případně kontaktujte výrobce svého internetového prohlížeče. Nepřejete-li si být součástí statistik Google Analytics, můžete si zvolit jejich blokování.

Odmítnutím používání cookies se může stát, že nebudete moci plně využívat všechny funkce běžně dostupné na stránkách webového rozhraní. Některé z cookies jsou totiž pro jejich bezvadný provoz nezbytné.

Náš web využívá cookies společnosti Google. Bližší informace o těchto cookies a způsobu jejich používání společností Google zjistíte zde.

 

Odkazy na jiné stránky

Na webových stránkách https://www.cs-soft.cz/ jsou uvedeny odkazy na další stránky, nad kterými společnost CS SOFT a.s. nemá kontrolu. Pokud uživatel navštíví některou z těchto stránek, měl by se seznámit s jejich zabezpečením ochrany osobních údajů. CS SOFT a.s. nenese jakoukoliv odpovědnost za postupy a politiku jiných společností.