Reference

LT Litva – Kaunas, 2022

atmaviationcivil

CS SOFT úspěšně dodal ALS ATM systém pro letiště Kaunas (Litva). Tento systém slouží pro věžní a přibližovací služby řízení letového provozu Kaunas ATCC a jako záložní systém pro oblastní službu řízení Vilnius. CS SOFT působil v roli hlavního dodavatele a byl plně a výhradně odpovědný za návrh, instalaci a uvedení systému do provozu.

ALS ATC systém

CZ Česká republika – Praha, 2022

atmaviationcivil

CS SOFT úspěšně dodal záložní systém FDPS (nazvaný ESUP-NS) pro potřeby Řízení letového provozu České republiky. Díky jeho plné integraci se zálohovým systémem ŘLP ČR získalo schopnost přejít do záložního režimu a nadále zajišťovat základní funkce pro poskytování navigačních služeb, a to v případě plánovaného, ale i neplánovaného výpadku hlavního systému. Spolu s operačním systémem byla nasazena i verze simulátoru pro výcvikové účely. Společnost CS SOFT a.s. pro tento projekt působila v roli hlavního dodavatele a byla plně a výlučně odpovědná za návrh, instalaci a uvedení systému do provozu.

FDPS

CZ Česká republika – Praha, 2020

atmaviationcivil

CS SOFT a.s. úspěšně dokončil upgrade simulátoru pro hlavního zákazníka – Řízení letového provozu České republiky, s.p. Součástí upgradu byla aktualizace softwaru jakožto i obnova hardwaru. Společnost CS SOFT a.s. pro tento projekt působila v roli hlavního a jediného dodavatele a byla plně a výlučně odpovědná za všechny výstupy v tomto projektu.

ATC simulátor

IL Izrael – Timna, 2020

atmaviationcivil

CS SOFT jako subdodavatel úspěšně dodal ATM část projektu na klíč pro letiště TIMNA provozované Israel Airport Authority (IAA). Požadavky na systém byly vytvořeny řídícími letového provozu IAA a místní poradenskou skupinou nominovanou orgány IAA. CS SOFT byl plně a výlučně zodpovědný za návrh a instalaci ATM řešení a jeho uvedení do provozu.

ALS ATC systém

SK Slovensko – Košice, 2019 / 2020

awarnesscivil

Společnost CS SOFT a.s. zajišťovala dodávku, konfiguraci a aktivaci sledovacích zařízení pro Slovak Traning Academy s.r.o., leteckou školu působící na letišti v Košicích. PublicRadar, webové řešení vyvinuté a provozované společností CS SOFT a.s., zákazník úspěšně a spokojeně užívá.

Portál PublicRadar poskytuje zákazníkovi živé zobrazení sledovaných cílů na základě jeho polohy, umožňuje online vizualizaci a sledování pozic vrtulníků nad mapou, a rovněž tak zaznamenávání a archivaci dat nebo správu elektronických deníků.

RV

CZ Česká republika – Ostrava, 2016

aviationcivil

CS SOFT úspěšně provedl upgrade dříve vyvinutého a dodaného systému Ground CWS (A-SMGCS / Ground-Movements Display), jakožto součásti systému i-WAM (integrovaný systém WAM) na letišti Ostrava (LKMT) pro našeho zákazníka Řízení letového provozu České republiky, s.p.

CS SOFT je rovněž zodpovědný za servisní podporu dodaného a upgradovaného systému Ground CWS na letišti Ostrava (LKMT) pro ŘLP ČR, s.p.

ALS CWS

ID Indonésie – Iswahyudi, 2016

atmaviationmilitary

V roli subdodavatele jsme, jako řešení na klíč, dodali a úspěšně nainstalovali ATM část projektu pro indonéské vojenské letectvo. V roce 2018, po ani ne 2 letech, nás IAF požádalo o dodání obdobné instalace na základě již poskytnutého řešení.

ALS ATC systém

CZ Česká republika – Ostrava, 2015

aviationcivil

CS SOFT úspěšně vyvinul a dodal systém Ground CWS (A-SMGCS / Ground-Movements Display), jakožto součást systému i-WAM (integrovaný systém WAM) na letiště Ostrava (LKMT) pro našeho zákazníka Řízení letového provozu České republiky, s.p.

CS SOFT vystupoval v roli subdodavatele společnosti ERA a.s. CS SOFT byl plně a výlučně zodpovědný za návrh, dodávku, instalaci a uvedení systému Ground CWS do provozu pro ŘLP ČR, s.p.

ALS CWS

IL Izrael – Eilat, 2015

atmaviationcivil

CS SOFT jako subdodavatel úspěšně dodal ATM část projektu na klíč pro letiště EILAT provozované Israel Airport Authority (IAA). Požadavky na systém byly vytvořeny řídícími letového provozu IAA a místní poradenskou skupinou nominovanou orgány IAA. CS SOFT byl bezvýhradně odpovědný za návrh a instalaci ATM řešení a jeho uvedení do provozu. Společnost IAA nás v roce 2017, v rámci nového projektu, požádala o dodání naší instalace na letiště TIMNA.

ALS ATC systém

CZ Česká republika – Praha, 2014

atmaviationcivil

CS SOFT v roli hlavního dodavatele instaloval ATC Simulátor pro výcvik řídících letového provozu pro pracoviště ACC, APP a TWR. Zákazníkem bylo výcvikové středisko Řízení letového provozu ČR (CANI). V současné době instalaci servisně spravujeme a jsme schopni poskytnout i 3D TWR verzi.

ATC simulátor

US USA – Pittsburgh, 2014

awarnesscivil

Instalace na mezinárodním letišti v Pittsburghu proběhla v roce 2014. Tato instalace, nesouvisející s FAA, je schopna zapracovat údaje SWIM, obdobně jako všechna ostatní dostupná přehledová data, jako jsou radarová data, ADS-B / C, MLAT atd. Instalované řešení,  RadarView a RadarData Distributor, umožňuje operačnímu středisku letiště Pittsburgh a všem autorizovaným letištním subjektům, jako jsou například ARFF, SAR, policie či hraniční stráž, přijímat přehledové údaje o letadlech nebo vozidlech a koordinovat své činnosti na základě společných informací dostupných a obdržených v reálném čase.

RV, RDD

PH Filipíny – Manila, 2010

atmaviationcivil

Jako hlavní dodavatel CS SOFT spolupracoval s místním subjektem na realizaci integrační části tzv. záložního systému. Projekt, který jsme získali ve výběrovém řízení proti velkému OEM, jsme dodali a uzavřeli, a přestože instalace byla plně připravena na provozní využití, tento dodavatel nás nakonec nahradil.

ALS ATC - záložní systém

SI Slovinsko – Lublaň, 2009

atmcivil

CS SOFT úspěšně dodal FDPS (konkrétně verzi KAMI R2 +, která je založena na FDPS ESUP nasazeném společností CS SOFT v České republice) pro potřeby řízení letového provozu ve Slovinsku. CS SOFT integroval své řešení do stávajících systémů a vystupoval jako hlavní dodavatel bezvýhradně odpovědný za návrh, instalaci a uvedení systému do provozu. Tato instalace tedy představovala vylepšenou verzi našeho dříve vyvinutého FDPS.

FDPS

AE Spojené Arabské Emiráty – Ras Al Khaimah, 2008

atmaviationcivil

CS SOFT úspěšně dodal FDPS a RDPS část (včetně Trackeru) ATM systému. CS SOFT integroval své řešení do CWS poskytnuté společností SkySoft. CS SOFT působil jako subdodavatel a byl plně odpovědný za návrh a instalaci své části projektu a její uvedení do provozu. Instalace je v současné době pod servisní smlouvou. Vzhledem k tomu, že mezinárodní letiště RAK se významně rozvíjí, měli jsme příležitost nabídnout aktualizace jak softwarové tak i hardwarové části řešení.

FDPS, Tracker

BD Bangladéš – Chittagong, 2008

atmmilitary

Jako subdodavatel jsme se podíleli, spolu s lokálním kontraktorem v oblasti defence, na projektu tzv. na klíč. Naší částí instalace byl ATM systém. Systém je stále v provozním využití.

ALS ATC systém

LT Litva – Kaunas, 2007

atmaviationcivil

CS SOFT úspěšně dodal ATM systém pro letiště Kaunas (Litva). Tento systém slouží pro věžní a přibližovací služby řízení letového provozu Kaunas ATCC a jako záložní systém pro oblastní službu řízení Vilnius. CS SOFT působil v roli hlavního dodavatele a byl plně a výhradně odpovědný za návrh, instalaci a uvedení systému do provozu. Rozsah dodávky přirozeně zahrnoval také náš SDPS, Tracker.

ALS ATC systém