aviationcivilmilitary

Safety Nets

Systémový modul zajišťující varování před bezpečnostními riziky v letecké dopravě.

Produkt CS SOFT Safety Nets zajišťuje řídícím letového provozu předběžné varování o možném narušení bezpečnosti letového provozu. Sofistikované algoritmy vyhodnocení chrání řídící před falešnými varováními a nezvyšují tak jejich pracovní zátěž. Systém díky standardizovanému rozhraní může být integrován do jakéhokoli systému pro řízení letového provozu.

Safety_Nets
FLEXIBILNÍ PARAMETRIZACE VZDUŠNÉHO PROSTORU CSS Safety Nets mohou být parametrizovány pro různé části vzdušného prostoru, tudíž mohou zajistit optimální provoz i ve spletitém prostředí s odlišnými vlastnostmi a provozními režimy.
DODRŽENÍ SPEFIKACÍ EUROCONTROLU Implementace funkcí Safety Nets prováděná společností CS SOFT a procesy parametrizace Safety Nets regionů a konfigurací systému jsou plně v souladu s doporučeními Eurocontrolu.
BEZPROBLÉMOVÁ INTEGRACE PROSTŘEDNICTVÍM STANDARDIZOVANÝCH ROZHRANÍ Standardizovaná rozhraní vstupních a výstupních informací umožňují rychlou a hladkou integraci do jakéhokoliv systému pro řízení letového provozu. V případě speciálních požadavků na integrace je CSS Safety Nets systém vybaven konceptem modulárního rozhraní, které umožňuje připojení více systémů v závislosti na potřebách klienta.
OFF-LINE PODPORA TRY & DECIDE PARAMETRIZACE Díky funkci Try & Decide může obsluha systému okamžitě ověřit jeho chování při různě nastavených parametrech. Tímto způsobem se zjednodušuje a zrychluje jinak složitý systém parametrizace a snižuje se míra nejistoty při provádění změn v nastavení systému.
Komplexní řešení Ground Based (pozemní) Safety Nets pokrývá STCA, MSAW (včetně APM/AFDA) a APW podle vydaných doporučení Eurocontrolu
Funkce CLAMS, WTSA, RAMLD / RAMHD, pro které není vydáno doporučení Eurocontrolu, jsou CS SOFTem ověřeny v reálném provozu
Systém je schopen rozpoznat rizikové situace nejen na základě přehledových informací, ale pro ještě lepší výsledky lze využít informace letového plánu, meteorologická data nebo vstupní data od řídícího letového provozu (jsou-li k dispozici)
Standardizovaná rozhraní pro vstupní a výstupní informace (Asterix CAT 062/065, 011, 004, METAR / SPECI)
Podpora nezávislé parametrizace částí vzdušného prostoru s různými provozními režimy
Grafické uživatelské rozhraní pro konfiguraci systému a parametrizaci
Automatická aktivace / deaktivace sektorů s uživatelsky nastavitelným plánovačem
Funkce systému lze ovládat prostřednictvím komunikačního rozhraní
Ukládání vydaných a vnitřních varování pro účely následné analýzy a parametrizace systému
Koncept modulárního rozhraní pro snadnou integraci do nestandardních prostředí řízení letového provozu
Vzdálený dohled založený na SNMP protokolu