atmcivilmilitary

ATC simulátor

Komplexní simulátor pro výcvik řídících letového provozu pro oblastní (ACC), přibližovací (APP) a letištní službu/řízení (TWR).

CS SOFT simulátory následují koncept Hi-Fi (High Fidelity). Přesně kopírují pracoviště řídícího letového provozu (uživatelské rozhraní, prostředí, komunikaci s pseudopiloty). Aktuální provoz a tok (hustota) letadel je simulován s velkou přesností, s proveditelností dynamické korekce hustoty letového provozu, meteorologickými údaji, intervencí pseudopilotů apod. Systém disponuje funkcí záznamu a přehrávky.

ATC_Simulator
VYSOCE MODIFIKOVATELNÁ CWS Díky široké konfigurovatelnosti, může být HMI snadno přizpůsobeno a věrně upraveno na realistické prostředí ATC (Air Traffic Control). Zobrazování elektronických stripů.
UŽIVATELSKY PŘÍVĚTIVÉ OVLÁDÁNÍ PSEUDOPILOTŮ Rozhraní je navrženo tak, aby byl minimalizován počet kroků potřebných k řízení letů a umožnil tak operátorovi řídit co možná největší počet letů.
V průběhu výcviku je monitorována syntaktická správnost dat a příkazů vydaných řídícím, tudíž může supervizor obdržet v rámci reportu přehled chyb, které se v průběhu cvičení vyskytly.
ŠIROKÁ ŠKÁLA NASTAVITELNOSTI CVIČENÍ Počet a parametry letadel, jejich letové plány, aktuální letové cesty, chování při vzletu a přistání, počasí atd.
OBECNÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM Poskytuje informace jak statického charakteru (AIP, mapy, ICAO doc., RTF banka, polohy atd.), tak dynamický charakter (počasí, NOTAMy, meteorologické zprávy, zakázaný vzdušný prostor atd.).
You get a comprehensive simulator
consisting of:
Air Traffic Generator
Surveillance Data Processing (SDP)
Flight Data Processing (FDP)
Controller Working Station (CWS) – Executive Controller (EC), Planning Controller (PLC)
Instructor, Coach
Pseudopilot
Exercise controller – environment simulation
Exercise preparation
Simulator administration
Variable use
Possible to use for ACC, AAP, or TWR
Additional to ALS ATC system 
Universal display – for aviation schools and training centres, where a specific FDP features of particular system are not nece­ssary - general ATCO training
Complete training The simulator can be used for all kinds of training:
  • Ab initio (from the beginning)
  • Follow-up training
  • Advanced radar
  • Retaining programs
  • Examination practice
Lifelike character The flight trajectory is designed based on the flight plan, aircraft technical parameters and selected meteorological data.
Precise work with the module of exercise preparation, real traffic data is used.
Record and replay The simulator also features recording of the exercise, the evaluation and replay. It is equipped with a controlling workplace with straightforward operation features (pause, revert to a preceding situation in the simulation, faster or slower practice).
Training variability The simulator can perform exercise with different number of generated aircrafts and different levels of difficulty; starting from the easiest, over to more complicated, up to critical situation management. It is able to repeat the practiced situation or play it in slow-motion.

Reference

Česká republika – Praha, 2014

Česká republika – Karlovy Vary, Brno, Ostrava, 2000