aviationcivilmilitary

ALS CWS / Ground CWS

ALS System Controller Working Position (CWS) - zobrazovací modul pracovní stanice ALS systému

ALS CWS / Ground CWS poskytuje řídícím jasně strukturované zobrazení letecké/pozemní situace se začleněním přehledových dat a letových plánů. Informace o pozici jsou přijímány pomocí trackeru a zobrazeny v okně hlavního a vedlejšího radaru společně s ostatními informacemi o letadle zobrazeném na pozadí barevné mapy AoI (Area of Interest - oblasti zájmu). Letové plány jsou obdrženy pomocí FDPS (Flight Data Processing System - systému pro zpracování letového plánu) a jsou plně přizpůsobitelné elektronickým stripům. ALS CWS automaticky přiřazuje letové plány k jednotlivým trackům.

CWS
Jednoduchý, přehledný a snadno integrovatelný modul, který zobrazuje všechny informace o letovém provozu nezbytné pro řídící letového provozu
Široké možnosti konfigurace umožňují snadné nastavení HMI přesně podle potřeb zákazníka/uživatele
Uživatelská konfigurace funkcí HMI, např. barvy, rozvržení zobrazení, třídění elektronických stripů
Vytváření a zobrazování tzv. soukromých map přímo z pracovní stanice
Dostupnost nástroje Mapper - SW nástroj pro tvorbu a údržbu map
Systém je založen na nejnovějších technologiích zpracování obrazu (OpenGL) - plynulost, není potřeba speciální HW, běžné PC je dostačující
Základní nástroje pro vyhodnocování archivace dat
Taktický nástroj - nástroj spolupracující s FDPS a zajišťující seznam možných kritických letů a konfliktů na základě vyhodnocení letových plánů (body nad kterými budou přelétat)
CWS nezávislá na FDPS – přímé vložení nového letového plánu
Vzájemná komunikace mezi několika CWS (bez potřeby serveru)
V případě kritického výpadku systému, jsou e-stripy k dispozici v tištěné podobě
Zobrazování elektronických stripů (papírové stripy jako alternativa)
Vstupní formát ASTERIX
Zobrazení přehledových dat o poloze letadla z několika radarů (tracky a ploty)
Poskytuje ruční a automatickou koordinaci v rámci systému nebo spolupracujících pracovišť řízení letového provozu
Zobrazování dat letového plánu
Výběr zobrazovaných map, měřítka a dalších parametrů
Zobrazení přehledové situace v hlavním nebo vedlejším radarovém okně, funkce pro detailní zobrazení vybraných oblastí
Zobrazení analogových primárních radarových dat a meteorologických údajů
Analogové informace primárního radaru jsou zobrazeny po zpracování scan konvertorem
Uživatelsky přívětivé rozhraní (HMI) v souladu s normami ICAO
Odolný vůči datovému přetížení
Komunikace s FDP (zpracování letových dat) – zobrazení a editace dat letového plánu
Komunikace s AIS (letecký informační systém) - meteorologické informace, aktivace označené oblasti, apod.
Automatické nebo manuální párování přehledových informací s údaji letového plánu
Zobrazování výstrah ze subsystému Safety Nets
Funkce přehrávání pro archivovaná data systému spolu se základními vyhodnocovacími nástroji
Zobrazení výstupu radio-goniometru přímo na displeji (VDF)
Provozován pod OS LinuxReference

Izrael – Eilat, 2015

Slovinsko – Lublaň, 2009

Litva – Kaunas, 2007