aviation

ATC Validační nástroje

Ověření funkcionality systému řízení letového provozu na validační platformě často vyžaduje uměle vytvořený cíl, který musí být generován s úplnou kontrolou jeho chování; případně umělý cíl aplikovatelný na reálná přehledová data. Z tohoto důvodu CS SOFT vyvinul dva validační nástroje pro vzdušný i pozemní průzkum. Tyto nástroje mohou být využity jak poskytovatelem letových navigačních služeb, tak vývojáři systému.

Validation_Tools

BENEFITY

  • Není potřeba čekat na konkrétní situaci v živém provozu - uživatel může jakoukoliv situaci simulovat
  • Rychlejší ověření funkcionality ATC (Air Traffic Control – řízení letového provozu) systému na vývojové platformě bez blokování simulátoru
  • Efektivní testování funkcí a konfigurace SafetyNets
  • Náhradní ověření funkcionality ATC systému pomocí živých dat nebo nahraných situací

NÁSTROJ S-PILOT

Nástroj S-Pilot je určen pro simulaci SSR nebo Mode-S cílů Asterix kategorie 001/002 nebo 034/048. Tento nástroj umožňuje pomocí konfiguračního souboru jednoduchou přípravu scénáře několika cílů. Při spuštění nástroj nabízí snadné ovládací rozhraní, pomocí kterého má uživatel kontrolu nad chováním cíle, včetně nastavení nestandardních technických parametrů detekce cíle. Tvorba a kontrola Mode-S DAP (Downloaded Aircraft Parameters v BDS registru) je k dispozici.

NÁSTROJ G-PILOT

Nástroj je určen pro simulaci cílů pro typ A-SMGCS systémů. Generuje Asterix data kategorie 010 . Offline databáze umožňuje přípravu významných bodů přistávací plochy. Tyto body slouží k definování pojmenovaných pojezdových tras. Offline scénáře také pomáhají k přípravě na tyto situace:

  • Přílet: cíl se zobrazí ve vzduchu na FAF (Final Approach Fix), přistane, přijede do vybraného stojánku
  • Odlet: cíl je generován na stojánku, je určena pojezdová dráha a rampa pro odlet, vzlet
  • Scénář pojezdové dráhy mezi pozemními body umožňuje vložení zpoždění, čekání na ruční přerušení, scénář restartu, změny rychlosti a další. Online rozhraní umožňuje kontrolu nad vším, včetně technických parametrů generovaného toku dat Asterix.