awarnesscivil

RadarData Distributor

RadarData Distributor umožnuje sdílet citlivá přehledová data pro řízení letového provozu s vašimi partnery a klienty. Tato služba je umožněna díky komplexnímu distribučnímu procesu (třídění a filtrace dat) a víceúrovňovému zabezpečení.

CS_SOFT_RadarData_Distributor
ÚPLNÁ KONTROLA DISTRIBUOVANÝCH DAT Poskytovatel informací má k dispozici bezpečný nástroj, který mu umožňuje zpřístupnit příjemcům pouze takové informace, které nezbytně potřebují ke své činnosti, a to ve vhodném formátu i čase. Tím je podstatně sníženo riziko zneužití nebo poškození dat - zejména při doplnění RadarData Distributor dalším vhodným produktem, RadarView, který dále rozšiřuje bezpečnostní kritéria.
ARCHIVACE A DOSTUPNOST ZPRACOVANÝCH DAT Systém nabízí přístup k archivu zpracovaných dat. Uživatelům umožňuje přehrání uložených dat a jejich interní analýzu. Ta může posloužit zejména jako zdroj informací pro jednání s externími příjemci či jako důkazní nástroj pro další orgány (například Úřad civilního letectví). Data mohou být uchována od vstupního portu, výstupního filtru a výstupního portu.
NÍZKÉ NÁKLADY NA DALŠÍ ROZVOJ FUNKČNOSTI A NASTAVENÍ Modulární architektura systému umožňuje místní úpravy v samostatných funkčních celcích, aniž by bylo potřeba zasahovat do ostatních částí systému. Díky tomu je další rozvoj funkcí bezpečnější a méně komplikovaný, potažmo i levnější. Modulární distribuovaná architektura navíc může zvýšit výkon pomocí jednoduchého přiřazování systémových modulů na další servery.
SNÍŽENÍ PROVOZNÍCH NÁKLADŮ Jednotný systém distribuce informací interním a externím uživatelům snižuje náklady na administraci, provoz, údržbu a rozvoj. Připojení více RadarData Distributor systémů k síti vytváří komplexní distribuční schéma při zachování nízkých fixních i provozních nákladů. Systém nevyžaduje pořízení vysokovýkonného HW.
Bezpečná distribuce informací od poskytovatele k uživatelům (SafeComm – HW nebo SW kódování RSA/AES, IP filtrace)
Selekce pomocí systému filtrů na základě obsahu poskytnutých informací jednotlivým příjemcům umožňuje kontrolovaný přístup k citlivým datům. Je tak zajištěno, že příjemci jsou oprávněni nahlížet pouze na vybraná data.
Transformace výstupních dat na požadovaný formát (transformační filtry)
Široký výběr předem připravených datových formátů s možností doplnění dalších (existující formáty: ASTERIX CAT 001, 008, 011, 020, 021, 048, 062) - snadné rozšíření o jiný libovolný formát
Integrace a oddělení datových formátů. Další informace mohou být připojeny, například  aktuální informace o ETA (předpokládaném času příletu), číslo stojánku a další
Distribuce neznámých datových formátů je možná (bez funkční filtrace dat)
Uchování dat k pozdějšímu užití (přehrání, analýza, statistika a další)
Široký výběr protokolů přenosu (UDP UC/BC/MC, TCP, TCP SafeComm) zajišťuje nezávislost na typu datové linky
Správa a řízení výstupních datových kanálů a jejich příjemců
Duální řešení (hlavní-záložní) pro nepřetržitý systémový provoz
Detailní náhled na distribuční kanály a stav systému pomocí SNMP rozhraní
Modulární řešení umožňuje rozdělení výkonu mezi řadu serverů a snadné vylepšování systému (přenosové protokoly, formáty aplikačních dat, filtry a přechodové filtry)

 

Reference

USA – Pittsburgh, 2014