Umělá inteligence v řízení letového provozu

V termínu 11.-.13.10. 2022 se dva zástupci společnosti CS SOFT, Jaroslav Kovalenko a Lukáš Hefka, zúčastnili třídenního školení od EUROCONTROLu na téma Umělá inteligence v budoucích ATM systémech (Artificial intelligence in future ATM).

Cílem školení bylo porozumět základním konceptům umělé inteligence (AI), zvláštní zaměření bylo směřováno na současné a budoucí aplikace umělé inteligence v doméně ATM. Po ukončení kurzu jsou nyní účastníci schopni popsat možné aplikace a analyzovat přínosy pro jednotlivce, organizace a celý systém ATM, stejně jako možné bezpečnostní, etické a právní důsledky používání systémů AI.

„Školení pro nás mělo obrovský význam, protože jsme se dozvěděli o současném stavu AI v ATM doméně, dozvěděli jsme se o běžících a ukončených projektech v této oblasti. Také jsme navázali kontakty s dalšími účastníky školení, které byli z několika různých oborů a mohli jsme se na tuto problematiku podívat i jejich očima, tedy z pohledu uživatelů AI systému.“, ukončuje svoji zkušenost z Lucemburska jeden z účastníků, Jaroslav Kovalenko.

Přestože návštěva Lucemburska byla dominantně vzdělávacího charakteru, oběma pánům se podařilo najít i trochu času na procházku po okolí.