Spolupráce s ČVUT Fakultou dopravní

Již řadu let spolupracujeme se studenty vysokých škol především technického zaměření při přípravě bakalářské či diplomové práce. Letos jsme spolupráci rozšířili o vlastní projekt.

Tentokrát jsme se rozhodli oslovit České vysoké učení technické v Praze Fakultu dopravní, protože studium na této fakultě probíhá formou projektů. Student si v určité fázi studia vybere projekt, na kterém chce pracovat a získává tak znalosti teoretické i z praxe a nakonec i studijní kredit. Celý projekt je završen bakalářskou nebo diplomovou prací.

Fakulta letos zařadila mezi své projekty i projekt s názvem Softwarové aplikace v letectví, kde se studenti mohou dozvědět mnohá specifika z oblasti vývoje software pro letectví prostřednictvím spolupráce s našimi vývojáři.