Společnosti Oro Navigacija a CS SOFT podepsaly smlouvu na upgrade ATM systému ALS

V polovině srpna společnosti CS SOFT a Oro Navigacija podepsaly smlouvu na upgrade systému pro řízení letového provozu ALS 2.1, který je v současné době provozován střediskem řízení letového provozu Kaunas státního podniku Oro Navigacija, v Litvě.

Projekt zahrnuje upgrade softwaru a hardwaru a bude realizován ve dvou následných fázích. Jakmile bude ATM systém ALS nasazen, řídící letového provozu budou mít k dispozici širokou škálu podpůrných nástrojů, včetně kompletních funkcí SafetyNets, MONA, MTCD, OLDI a dalších.

Na základě aktuálního provozního nastavení umožní nejnovější verze ATM systému ALS společnosti Oro Navigacija pokračovat v poskytování bezpečných a efektivních věžních a přibližovacích služeb řízení letového provozu pro Kaunas a také pohotovostních oblastních služeb řízení letového provozu pro Vilnius.

„Jsme naprosto spokojeni se spolehlivostí použitého řešení, neboť nám umožňuje zajistit bezpečné řízení letů. Po posouzení nových výzev, jimž letectví nyní čelí, nám uvedení dalších funkcí do provozu umožní nejen udržet nejvyšší úroveň bezpečnosti letů, ale také poskytovat služby řízení letového provozu efektivnějším a udržitelnějším způsobem,“ uvedl generální ředitel státního podniku Oro Navigacija, Saulius Batavičius.

Jak uvedl generální ředitel CS SOFT Ondřej Camrda: „Jsme velice rádi, že můžeme prodloužit naši dlouhodobou spolupráci a dále podporovat společnost Oro Navigacija v poskytování bezpečných a spolehlivých letových navigačních služeb ještě efektivnějším způsobem, a to díky implementaci nových systémových funkcí a vylepšením v architektuře systému.”

ATM systém ALS je robustní a provozně osvědčený produkt z dílny společnosti CS SOFT, který byl vyvinut v úzké spolupráci s řídícími letového provozu a dalšími odborníky na danou problematiku. Lze jej snadno konfigurovat a škálovat tak, aby vyhovoval specifickým potřebám poskytovatelů letových provozních služeb. Systém může být použit pro potřeby věžních, přibližovacích, oblastních a pozemních služeb řízení letového provozu a je neustále vylepšován, aby odrážel stále se vyvíjející požadavky a trendy v oboru.

 

O společnosti CS SOFT:

CS SOFT a.s., člen průmyslové skupiny Czechoslovak Group a její divize CSG Aerospace, je certifikovaná evropská společnost s pokročilými metodami vývoje softwaru a poskytovatel řešení pro řízení letového provozu a všeobecné letectví. Sídlí v České republice a má více než 30 let zkušeností v oblasti vývoje softwaru. Produkty a řešení společnosti CS SOFT byly nasazeny a spoléhají se na ně civilní i vojenští zákazníci v České republice, Litvě, Izraeli, Slovinsku, Slovensku, Spojených arabských emirátech, Indonésii, Bangladéši a dalších.

 

O stáním podniku Oro Navigacija:

Státní podnik Oro Navigacija je certifikovaným evropským poskytovatelem letových provozních služeb, který je jediným poskytovatelem služeb řízení letového provozu, komunikace, navigace a přehledu, jakož i letových navigačních informací v celém vzdušném prostoru Litevské republiky, zahrnujícím rovněž vzdušný prostor nad teritoriálními vodami a  Baltským mořem, který je součástí letového informačního regionu Vilnius.

Společnost rovněž garantuje nepřetržitou činnost koordinačního centra pro leteckou záchranu, organizaci a koordinaci pátracích a záchranných akcí v případě letecké nehody.