Nová zakázka pro CS SOFT v Indonésii

Na podzim roku 2022 CS SOFT zvítězil v tendru vypsaném společností AirNav Indonesia na výměnu a instalaci ATC systému v oblasti Sentani, Jayapura, Papua.

Obsahem kontraktu je výměna a instalace hardwaru a softwaru ATC systému používaného k řízení letového provozu ve vzdušném prostoru Sentani, rozšíření stávajícího systému o nové funkce a také přidání řady pracovních pozic ATC systému.

Instalace zařízení a nastavení (konfigurace) systému má za cíl zvýšit výkon ATC systému a v důsledku toho snížit pracovní zátěž řízení letového provozu při současném zvýšení bezpečnosti a zabezpečení leteckých provozních služeb.

Začátek realizace tohoto projektu byl spojen s osobní návštěvou zástupců CS SOFTu na místě určení, která proběhla ještě v prosinci 2022. Po tzv. Site Survey, tedy po přímém pozorování na místě za účelem sběru podrobných údajů o aktuálním stavu, následoval tzv. Kick-off meeting, kde byly následně diskutovány výsledky průzkumu s cílem stanovit kroky pro realizaci díla v souladu s podmínkami v místě díla.

V průběhu roku 2023 začne docházet k průběžnému naplňování jednotlivých kroků, které povedou ke zdárné realizaci celého projektu. Držme palce!