Nasazení nového releasu ESUP – společný úspěch našich zaměstnanců

V noci z 27. na 28.11.2019 proběhla instalace a následně úspěšné nasazení nového releasu systému ESUP. Kromě řady menších úprav a rozšíření release obsahuje dvě zcela zásadní změny, kterými jsou „koordinace mimo koordinační body“nová aplikace FDOM.  

 

Koordinace mimo koordinační body

Převážná část letového provozu je prováděna po tratích letových provozních služeb, které obsahují význačné body; některé z nich jsou radionavigační zařízení. Aktuálním trendem, i vzhledem k možnostem moderních navigačních prostředků, je létání po volných tratích, tj. mimo letové cesty, což šetří palivo i životní prostředí. Létání „přímo“ bylo postupně aplikováno i v rámci České republiky, nejdříve v noci při menším provozu, později i během dne, ale stále pouze uvnitř ČR. Zůstávala tak nutnost, aby letadla vstupovala do vzdušného prostoru ČR na definovaných koordinačních bodech.

Nová verze systému ESUP umožní koordinovat příletový – „inbound“ provoz od našich sousedů i mimo koordinační body, což umožní přímé lety na větší vzdálenost. Tato zdánlivě drobná změna vyžadovala poměrně rozsáhlé úpravy, zejména v predikci trajektorie letů, což je klíčový prvek systému ESUP. Bylo nutno vytvořit nový výpočet vertikálního profilu trati a aplikace provozních omezení, protože původní výpočet byl založen na existenci definovaných tratí a bodů. Změny se dotkly i komunikace s ostatními systémy a důležitá byla i pečlivá specifikace změn uživatelského rozhraní. Součástí změn je i varování, když plánovaná přímá trať narušuje vzdušný prostor ARES.

 

FDOM

Jedna pozice na IFR sále je i pracoviště FDO „Flight Data Operator“. Pracovník FDO, „Flight Data“, přímo neřídí, ale i tak je velmi důležitým článkem v celém procesu řízení letového provozu. Hlavním úkolem “Flight Data“ je přehled informací o všech aktivních i plánovaných letech, zejména bezchybný příjem zpráv FPL a OLDI a případná komunikace s okolními ATCU.

Až doposud využívali pracovníci pozice FDO téměř 10 let starou aplikaci SSD, která vznikla v době, kdy se používaly papírové letové proužky. S rozvojem a implementací moderních technologií v celé oblasti ATM obsahovala aplikace SSD mnoho funkcí, které již neměly praktické využití.

FDOM, neboli „Flight Data Operation Manager“, je moderní aplikací navrženou ve spolupráci s odborníky na problematiku FDO z Řízení letového provozu ČR, která odpovídá současným požadavkům na práci FDO. Aplikace FDOM přináší hned několik vylepšení, avšak největším přínosem celého řešení je RYCHLOST a PŘEHLEDNOST. Původní 14" monitory nahradily moderní širokoúhlé monitory s rozlišením WQHD (nebo větším), kde jsou přehledně prezentovány aktivní i naplánované lety, a to s možností rozdělení do několika oken. V případě aktivních letů je k dispozici i informace o CWS, kterou je let řízen, což usnadňuje a urychluje komunikaci o letu. Přínosnou modernizací v řešení FDOM je i práce s chybovými frontami, resp. rychlým náhledem do obsahu celé fronty bez nutnosti procházet položku po položce. Následuje série dalších funkcí, jako možnost změny pravidel pro koordinaci letů s okolními ATCU podle aktuálního zatížení, informace o počtu řízených letů na sektorech, rychlý přístup k FDR/VFR letům, nebo jen redukce potřeby otevřených oken aplikace JETI. Díky inovativní architektuře je systém plně otevřen novým rozšířením vycházejících z potřeb a požadavků koncových uživatelů.