CS SOFT prodloužil servisní smlouvu pro simulátor CANI

Společnost CS SOFT prodloužila servisní smlouvu se svým dlouholetým zákazníkem společností Řízení letového provozu České republiky, státní podnik (ŘLP ČR, s.p.) o dalších pět let. Účelem této smlouvy je zajistit kvalitní a spolehlivou technickou a softwarovou podporu pro simulátor CANI, který je využíván střediskem CANI (Czech Air Navigation Institute) pro výcvik řídících letového provozu ŘLP ČR, s.p. a pro výcvik řídících letového provozu externích klientů.

SIMU CANI je komplexní ATC simulátor, vyvinutý společností CS SOFT, sloužící pro výcvik řídících letového provozu pro oblastní (ACC), přibližovací (APP) a letištní službu řízení (TWR). SIMU CANI byl ŘLP ČR, s.p. dodán a uveden do provozu v roce 2014. Poté prošel dalším plánovaným a zakázkovým vývojem prostřednictvím několika releasů (updatů) tak, aby neustále odrážel a naplňoval aktuální potřeby zákazníka. Poskytovaná servisní podpora tohoto produktu je v plné kompetenci společnosti CS SOFT.

CS SOFT je společnost, která přes 30 let vyvíjí a dodává nejmodernější ATM systémy a řešení pro letectví. Svým zákazníkům poskytuje škálovatelné systémy pro řízení letového provozu, které jim umožňují bezpečně a efektivně řídit více než 4 500 letových pohybů denně. Z CS SOFTu se v průběhu let stala dynamická evropská společnost s pokročilými metodami vývoje softwaru, bohatými zkušenostmi, rozsáhlým produktovým portfoliem a úspěšnými instalacemi na čtyřech kontinentech jak pro civilní, tak pro vojenské účely.