Řízení letového provozu  Odbornost na světové úrovni

Více než 30 let na trhu. Přes 40 let zkušeností v oblasti vývoje ATM řešení. Nespočet úspěšných instalací a spokojení koncoví uživatelé na čtyřech kontinentech. Flexibilní přístup, nejmodernější postupy a technologie, konkurenceschopná cena. 

CS SOFT poskytuje svým zákazníkům škálovatelné systémy řízení letového provozu, které jim umožňují bezpečně a efektivně řídit více než 4 500 letových pohybů každý den.

CS SOFT pomáhá zákazníkům na jejich cestě poskytovat bezpečné, udržitelné a nákladově efektivní letové navigační služby s nástroji a řešeními, které byly navrženy tak, aby zvládly složitý vzdušný prostor a dopravní toky.

Společně s Řízením letového provozu České republiky se společnost CS SOFT aktivně podílí na programu SESAR, který pomáhá utvářet budoucnost evropského nebe.

Ondřej Camrda, CEO

GAVLI ETVIS NEPOV PR740 BAROX ELPON BAVIN NAVEK ODPAL VENOX SUPIL BULEK BAGRU PR517 SOMIS DOPOV LKKV LKPD LKCV LKKB LKLN LKVO RVC PSK 117.600 ALK 504350=350 52 THY5PC370=370 50 PGT478390=390 49 ALK 405370=370 41 THY6PC370=370 200 (BER211M)340=36 (BER653) 300v 39 (TRA6584)380=39 A7777268=38 MNB223360=360 39 JAI121425=425 55 SIA321350=350 54 (AZI876)380=39

Hlavní oblasti působnosti

Novinky & články