V Litvě pokračuje upgrade ALS ATM systému

CS SOFT dále úspěšně upgraduje systém pro řízení letového provozu v Litvě.

Po prvním SATu (Site Acceptance Test) v únoru 2022 a nasazení systému do živého provozu v září 2022 přešel celý projekt do druhé fáze, ve které byly implementovány další specifické funkce, které byly požadovány ze strany zákazníka, Oro Navigacija.

V prosinci 2022 úspěšně proběhl SAT pro druhou fázi projektu, kdy systém splnil definované požadavky a kritéria. Řídící letového provozu tak budou mít, po ukončení nezbytné testovací fáze a následném nasazení systému do živého provozu, k dispozici širokou škálu nejnovějších podpůrných nástrojů včetně MTCD, OLDI či MONA.

Nyní implementovaná verze ALS ATM systému tak společnosti Oro Navigacija umožňuje pokračovat v poskytování bezpečných a efektivních věžních a přibližovacích služeb řízení letového provozu pro Kaunas a také pohotovostních oblastních služeb řízení letového provozu pro Vilnius.