Úspěšné ukončení dvou zakázek pro ŘLP nasazením do živého provozu

CS SOFT a.s. pokračuje v dlouhodobé spolupráci se svým hlavním zákazníkem, Řízením letového provozu ČR, s.p. Rok 2020 byl ukončen úspěšnou realizací a nasazením dvou nových releasů systému ESUP do živého provozu.

Předmětem plnění veřejné zakázky byly funkční změny v systému ESUP. Změny obsažené v releasu 7.13 se týkaly funkčního bloku A-CDM (Airport Collaborative Decision Making), zatímco náplní releasu 4.12 bylo rozšíření systému ESUP o funkčnosti nezbytné pro přechod na nový systém TopSky a dále o změny na základě provozních požadavků uživatelů systému. Současně bylo potřeba veškeré provedené změny implementovat také do prostředí simulátoru.

ESUP je hlavním systémem pro zpracování letových plánů (Flight Data Processing – FDP) na straně zákazníka. Mezi hlavní funkce systému patří především příjem a zpracování údajů letového plánu a letových dat, koordinace mezi sektory a okolními systémy, příjem zpráv o přidělení/změně/zrušení slotu, zpracování zpráv a poskytování dalších funkcí včetně generování a tisku letových stripů nebo jejich prezentaci na obrazovkách řídících letového provozu. Systém ESUP je nepřetržitě propojen s obdobnými FDP systémy v okolních státech a předává si s nimi údaje o přilétajících nebo odlétajících letech z FIR.

I přes restrikce a omezení, které s sebou přinesla pandemie covid-19, tým CS Softu nejen spolehlivě plní existující smluvní závazky, ale také aktivně pracuje jak na dokončení odložených obchodních příležitostí, tak i na vyhledáváních nových, které rok 2021 jistě přinese.