Spolupráce s “Oro Navigacija” pokračuje

Rádi bychom Vám oznámili, že společnost CS SOFT vyhrála výběrové řízení v zakázce Servisní smlouva pro “Oro Navigacija”.

Smlouva s litevským Řízením letového provozu “Oro Navigacija” na údržbu hardwaru a softwaru ATC (Air Traffic Control) systému ALS 2.1 byla podepsána 14. 5. 2019 a servisní podpora instalovaného ATM systému tak bude poskytována po další 3 roky.

CS SOFT úspěšně dodal ATC Systém ALS 2.1 na letiště Kaunas v roce 2007. Tento systém slouží pro věžní (TWR) a přibližovací (APP) služby řízení letového provozu Kaunas ATCC a jako záložní systém pro oblastní (ACC) službu řízení Vilnius. Od roku 2007 prošel systém řadou aktualizací – nejen na základě požadavků zákazníka, ale rovněž na základě oborových předpisů. Systém byl od začátku pod naší servisní podporou, která byla v průběhu minulých let několikrát obnovena.

Je nám velkým potěšením pokračovat ve spolupráci s “Oro Navigacija” a těšíme se na její další úspěšné pokračování.