Projekt na vývoj nových funkcí ATC Simulátoru byl dokončen!

S radostí oznamujeme, že jsme úspěšně dokončili náš projekt „ATC simulátor se vzdáleným uživatelským přístupem a automatizovanými pseudopiloty“.

Závěrečné Oponentní řízení projektu č.:  CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0025118 CS SOFT se konalo 11.10.2023 se známkou U (uspěl podle zadání).

Toto inovativní softwarové řešení má potenciál zefektivnit výcvik studentů a řídících letového provozu a konkurenceschopnost společnosti na trhu.

Hlavním cílem projektu bylo vytvořit nástroje, které umožní studentům získávání základních dovedností bez nutné přítomnosti instruktora a provádění výcviku prostřednictvím vzdáleného přístupu. Toto řešení není pouze nákladově výhodné pro společnosti poskytující výcvik, ale také poskytuje velkou flexibilitu v možnostech provádění výcviku.

S tímto inovativním softwarem jsme připraveni se prezentovat na veletrhu Airspace World v Ženevě, který se uskuteční v březnu 2024.

Projekt jsme mohli uskutečnit díky čerpání z dotačního programu Evropské unie a Ministerstva průmyslu a obchodu. Na projektu jsme spolupracovali s Univerzitou obrany Brno.