HiFi Simulator Upgrade

V červenci toho roku CS SOFT a.s. úspěšně dokončil upgrade simulátoru pro našeho hlavního zákazníka – Řízení letového provozu České republiky, s.p. Součástí upgradu byla aktualizace softwaru jakožto i obnova hardwaru.

Společnost CS SOFT a.s. pro tento projekt působila v roli hlavního a jediného dodavatele a byla plně a výlučně odpovědná za všechny výstupy v tomto projektu.

Dodávaný systém funkčně pokrývá výcvik, testování a ověřovací aktivity v rámci řízení letového provozu dle požadavků jednotlivých pracovišť v Praze, Ostravě, Brně a Jenči.

CS SOFT a.s. zajišťuje rovněž servisní podporu dodaného produktu v režimu 24/7 při řešení všech problémů.

Produkt HiFi Simulator byl původně instalován v roce 2009 a od té doby je neustále vyvíjen a vylepšován prostřednictvím pravidelných releasů tak, aby odrážel a naplňoval aktuální požadavky přicházející ze strany zákazníka.