CS SOFT ve spolupráci s Univerzitou obrany zahájil realizaci projektu rozvoje ATC simulátoru

Předmětem projektu je další rozvoj existujícího ATC (Air Traffic Control) simulátoru o nové funkcionality, které jsou v tomto segmentu inovativní a nejsou běžnou součástí jiných produktů ATC simulátorů. Projekt definuje dva hlavní výzkumně-vývojové cíle: vzdálený uživatelský přístup k ATC simulátoru a automatizaci činnosti pseudopilota.

 

Vzdálené uživatelské pracoviště ATC simulátoru umožní provádět online výcvik s nižšími náklady a lépe plánovat rozložení poskytování služeb výcviku mezi vzdálené i lokální účastníky. Ve školících centrech používajících simulátor pro komerční poskytování služeb výcviku ATCO (Air Traffic Control Officer) je typicky velká část výcviku alokována pro zahraniční subjekty, pro které musí být zajištěno ubytování, stravování a další služby, včetně sdílení provozního času simulátoru. Při vzdáleném přístupu bude možné využívat simulátor např. i ve vícesměnném režimu (pokud to personální zabezpečení dovolí). Obdobně umožní i distanční práci pseudopilota (např. z domova či z jiného místa instalace simulátoru). Aktuálně jsou možnosti cestování do místa výcviku a další služby limitovány z důvodu celosvětové pandemické situace, a tak se může jednat o vhodnou alternativu, či dokonce až jedinou možnost, jak zajistit provádění výcviku (obdobné situace totiž nelze do budoucna vyloučit). Výzkumné a vývojové aktivity související se vzdáleným uživatelským pracovištěm ATC simulátoru budou primárně v gesci společnosti CS SOFT.

 

Automatizace činnosti pseudopilota umožní výcvik ATCO (studenta) formou samostudia (bez účasti instruktora a pseudopilota), a to i v čase mimo standardní provozní hodiny systému a mimo standardní pracovní dobu obsluhy systému. Tato funkcionalita umožní snížení nároků na lidské zdroje (pseudopiloty) realizací části výcviku pouze za účasti studenta a instruktora. Výsledkem automatizace činnosti pseudopilota bude stav, kdy je automatizace funkční v plném rozsahu a má vlastnosti, které zohledňují lidský faktor a možnosti chování skutečného pseudopilota. Automatizovaný pseudopilot tak plnohodnotně nahradí člověka (pseudopilota) ve všech fázích a typech výcviku. Pracovníci Univerzity obrany provedou výzkumné aktivity s cílem určit vhodné řešení problematiky automatizace činnosti pseudopilota, vývoj softwaru a vlastní implementaci pak bude realizovat společnost CS SOFT.

 

Projekt bude realizován v letech 2021 – 2023 a je spolufinancovaný Evropskou unií (Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, prioritní osa 1 Rozvoj výzkumu a vývoje, program podpory Aplikace; řídící orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu).

 

Společnost CS SOFT a.s., člen průmyslové skupiny Czechoslovak Group a její divize CSG Aerospace, je certifikovaná evropská společnost s pokročilými metodami vývoje softwaru a poskytovatel řešení pro řízení letového provozu a všeobecné letectví. Sídlí v České republice a má více než 30 let zkušeností v oblasti vývoje softwaru. Produkty a řešení společnosti CS SOFT byly nasazeny a spoléhají se na ně civilní i vojenští zákazníci v České republice, Litvě, Izraeli, Slovinsku, Slovensku, Spojených arabských emirátech, Indonésii, Bangladéši a dalších zemích.

Univerzita obrany je jediná vojenská vysoká škola v ČR. Vzdělává vojenské profesionály pro Armádu ČR a civilní odborníky pro bezpečnostní systém státu a obranný průmysl. Na řešení projektu se budou podílet dvě katedry Fakulty vojenských technologií (Katedra letecké techniky a Katedra letectva). Více informací o Univerzitě obrany na www.unob.cz.