CS SOFT uzavírá další projekt pro ŘLP ČR

Dne 20.3.2023 proběhlo úspěšné provozní nasazení releasu 6.1 systému ESUP-NS do živého provozu a jeho převzetí pod servisní správu. Následně, dne 26.4.2023 byla tato nová verze systému ESUP-NS zaintegrována i do výcvikového prostředí.

Podstatou celého projektu byl SW upgrade systému ESUP-NS, který spočíval v dodatečných změnách systému tak, aby mohl pracovat jako záložní a spolupracující FDP systém s novým hlavním systémem TopSky od společnosti Thales.

ESUP-NS je FDP systém pro poskytování letových provozních služeb, který ve vztahu TopSky pracuje jak v pasivním, tak i aktivním režimu a zabezpečuje tak roli záložního systému k hlavnímu systému TopSky, pro případ jeho výpadku.

V obou typech režimů také poskytuje specifické plnohodnotné funkce, které nejsou zabezpečovány hlavním systémem TopSky. ESUP-NS tak např. umožňuje výstup dat pro statistiky a fakturaci letů, datové výstupy pro TCM či zajišťuje datovou výměnu pro potřeby CDM a koordinace s letištěm Praha, sousedící službami řízení letového provozu a vojenskými složkami.