Aktivní studenti vytvářejí vlastní aplikace

V rámci spolupráce s vysokými školami jsme nabídli studentům možnost vytvořit si nad daty letového provozu poskytovanými Eurocontrolem aplikaci jako svou bakalářskou práci. Možnost dozvědět se o letectví více a vyzkoušet si práci se skutečnými daty nadchlo několik studentů. Těm jsme pro účely studia zprostředkovali přístup k části těchto dat, pomocí kterých si mohou vytvořit například:

• Prezentaci letů: seznamy letů, příletů, odletů (letištní tabule)
• Generátor mapových podkladů
• Flight Data Tracking: trajektorie letů → generovaná/simulovaná radarová data
• MTCD (Medium Term Conflict Detection): detekce přiblížení a konfliktů
• Arrival/Departure Manager – sled přistávajících a odlétajících letadel

V prvním úkolu (příletová tabule pro Letiště Praha) již někteří úspěšně pokročili a prezentují své výsledky. Sami si teď mohou vybrat další z příkladů, nebo si vymyslet svojí originální aplikaci. Možnosti jsou prakticky neomezené.

Ilustrační obrázek a vzorek dat: