RadarView Server

Systémový nástroj pro bezpečnou distribuci dat.

Potřebujete sdílet citlivé údaje o Vašem systému řízení letového provozu se svými partnery nebo klienty? RadarView Server Vám tuto službu zprostředkuje pomocí komplexního procesu distribuce (třídění dat a filtrace) a několikastupňového systému zabezpečení dat.

Uživatelské funkce

Plná kontrola nad distribuovanými daty

Zprostředkovatel informací má k dispozici bezpečný nástroj, který mu umožní poskytnout příjemci potřebné informace ve správném formátu a čase. Tímto způsobem je zprostředkovatel informací schopen snížit riziko zneužití nebo poškození poskytnutých dat na minimum (ideálně ve spojení s vhodnou aplikací RadarView, která ještě více omezuje přístup koncového uživatele ke zdrojovým datům).

Dostupnost archivovaných a zpracovaných dat

Systém umožňuje přístup k archivu zpracovaných dat. Uživatel si může přehrávat poskytnuté informace a analyzovat je, využít je pro jednání s externími uživateli, nebo jako důkazní materiál (např. u Úřadu pro civilní letectví). Data mohou být uložena z těchto míst: od vstupních portů, filtrovaných výstupů a výstupních portů.

Nízké náklady na vývoj a nastavení dalších funkcí

Modulární architektura, na které je systém postaven, umožňuje lokální úpravy v jednotlivých funkčních celcích bez zásahu do ostatních částí systému. Díky tomu je další rozvoj SW funkcí systému bezpečnější a méně komplikovaný, a tudíž levnější. Kromě toho může distribuovaná modulární architektura zvýšit výkon tím, že pouze přidělí systémové moduly na další servery.

Snížení provozních nákladů

Jednotný systém distribuce informací interním a externím uživatelům snižuje náklady na správu, provoz, údržbu a vývoj. Připojením více systémů RadarView Server v síti lze vytvořit komplexní distribuční systém při zachování nízkých provozních nákladů. Systém nevyžaduje vysoce výkonný HW.

Technické parametry

 • Zabezpečená distribuce informací od poskytovatele k příjemci (SafeComm - HW nebo SW kódování RSA / AES, IP filtrace)
 • Obsah na bázi výběru poskytovaných informací jednotlivým příjemcům prostřednictvím systému filtrů umožňuje kontrolovaný přístup k citlivým datům. Je zaručeno, že příjemci mohou vidět pouze data, ke kterým mají oprávnění
 • Přeměna výstupních dat do vhodného formátu (transformační filtry)
 • Velký výběr předem připravených formátů datových aplikací s možností úprav (v současné době jsou k dispozici ASTERIX CAT 001, 008, 011, 020, 021, 048, 062, snadné rozšíření jakéhokoli datového formátu)
 • Integrace a separace datových kanálů; lze připojit i další informace, např. aktualizace ETA (předpokládaný čas příletu), číslo stojánky apod.
 • Distribuce neznámých datových formátů je možná (bez filtrační funkce)
 • Ukládání dat pro pozdější použití (přehrávka, analýzy, statistiky, export atd.)
 • Velký výběr protokolů pro přenos dat (UDP UC / BC / MC, TCP, TCP SafeComm) zajišťuje nezávislost na typu datové linky
 • Správa a řízení výstupů z datových kanálů a jejich příjemců
 • Duální řešení (hlavní / záložní) pro nepřetržitý provoz systému
 • SNMP rozhraní poskytuje detailní pohled na distribuční kanály a stav systému
 • Standardizované řešení umožňuje rozdělení výkonu mezi několik serverů a rozšíření systému (přenosové protokoly, formát aplikačních dat, filtry a přechodové filtry)