ALS Tracker

ALS systémový modul pro zpracování a distribuci přehledových dat.

Multitracker systém zpracovává všechny druhy zdrojů přehledových dat (i novodobé jako je multilaterace a ADS-B / C). Využívá pokročilé postupy sledování a vytváří konsolidovaný obraz vzdušné situace v reálném čase. Vzhledem ke své efektivitě, interoperabilitě a minimálním požadavkům na HW, mohou být aplikovány v systémech vyžadujících maximální výkon a rychlou odezvu.

Uživatelské funkce

Zpracování přehledových dat nezávisle na umístění centrálního systému

Díky své spolehlivosti a funkční jednoduchosti, byl ALS Tracker úspěšně nasazen v odlehlých místech v rámci nákladů na centralizované zpracování řešení. Přehledové informace jsou zpracovávány v místě jejich použití, což významně snižuje riziko jejich nedostupnosti v porovnání s tradičním centrálním zpracováním.

Spolupráce s externími SDP a FDP systémy

ALS Tracker je připraven spolupracovat v prostředí s několika SDP (Surveillance Data Processing - zpracování přehledových dat) systémy. To umožňuje synchronizaci čísel tracků s jiným SDP systémem a zajištění bezproblémového přechodu na záložní zdroj přehledových informací bez dopadu na související systémy (např. SafetyNets, FDP systém - Flight Data Processing - zpracování letových dat, atd.).

Korelace, přehledových informací s letovými plány založenými na zpracování FDP dat, umožňuje systému vytvoření plnohodnotného systémového tracku. Tyto vlastnosti, spolu s funkční jednoduchostí, činí ALS Tracker ideálním záložním SDP systémem pro oblastní střediska řízení, regionální letiště a pohotovostní systémy.

Kompletní škála zdrojových dat a vstupních / výstupních formátů

Schopnost zpracovat širokou škálu standardních, překonaných a méně běžných senzorů a datových formátů umožňuje využít stávající síť přehledových senzorů.

Nepřetržitá provozní dostupnost

Díky duálnímu provoznímu režimu (ostrý-pohotovostní) a možnosti nastavit dobu běhu systému (bez nutnosti restartu či omezení procesů), je ALS Tracker schopen nepřetržitého provozu v trvale proměnlivém prostředí řízení letového provozu. Vzdálená monitorovací podpora založená na SNMP tuto funkci podporuje.

Schopnost vojenského i civilního využití

Systém je plně kvalifikován nejen pro civilní použití, ale i pro vojenské nasazení. Je schopen zpracovávat výjimečné informace pro civilní letectví nebo informace specifického charakteru (dlouhá nebo nepravidelná doba aktualizace atd.).

Nízké pořizovací a provozní náklady

Díky standardní operační platformě (x86/Linux s využitím běžných COTS HW) a nízkým požadavkům na HW, ALS Tracker představuje vyhovující, plnohodnotné řešení vzhledem k pořizovací ceně, stejně jako k provozní nákladům a výcviku zaměstnanců.

Technické parametry

 • Široká škála zdrojových dat - PSR, SSR, režim S, ADS-B / C, multilaterace
 • Standardní, stejně jako méně užívané datové formáty (Asterix, UFE, multilaterace, Aircat, Selenia, Targa, a specifické vojenské formáty)
 • Zpracování až 30 čidel (600 plotů v senzoru) a 3500 systémových tracků současně
 • Synchronizace čísel tracků s jinými trackery - plynulý přechod na záložní systém
 • Sledování korelace s letovými plány s využitím externích dat FDP systému
 • Transformace vstupních / výstupních dat (konverze datových formátů, konverze souřadnic, aktualizace lhůty atd.)
 • Poskytuje samostatný (jednoduchý) nebo duální (ostrý-pohotovostní) provozní režim
 • Systémové parametry, vstupní a výstupní kanály mohou být změněny bez nutnosti restartu systému
 • Funkce krátkodobého záznamu a přehrávání dat
 • Odhad a korekce BIAS senzorů
 • Vzdálený monitoring na bázi SNMP
 • Provozní platforma Intel / Linux