TeeTrack

TeeTRACK je přehledový, monitorovací a komunikační systém, který Vám umožní získat podrobný přehled o stavu a pohybu Vašich vozidel a zboží v reálném čase. Aktuální informace o poloze a stavu Vám umožní efektivně plánovat Vaše aktivity a využití zdrojů.

Základní informace

TeeTRACK je využitelný v mnoha oblastech pozemní, námořní i letecké dopravy. Systém nabízí tři okruhy užití:

  • Sledování polohy dopravních prostředků a zboží
  • Monitorování stavu zboží a stavu dopravního prostředku
  • Zajištění obousměrného datového spojení s mobilním objektem

Přesné informace o poloze a stavu Vám dovolí optimalizovat řízení Vašich operací. Zaznamenané informace ze systému TeeTRACK vám poskytnou datovou základnu pro kvalifikované strategické rozhodování.

TeeTRACK shromažďuje, vyhodnocuje a prezentuje přesné informace o poloze mobilních jednotek z různých zdrojů: ORF-Tracer (dedikovaná HW jednotka), MobileTracer (aplikace pro chytré mobilní telefony), externí datový vstup nebo manuální vstup operátora. Systém zajišťuje syntézu dat, trackování cíle, vyhodnocení událostí a predikci polohy cíle (pokud je vyžadována). Ostatní monitorování umožňuje jednotka ORF-Tracer - jedná se například o sledování stavu přepravovaného zboží nebo dopravního prostředku.

Jednotka umožňuje sledovat informace o podmínkách prostředí (teplota, vlhkost, tlak), o pohybu (otáčky, zrychlení, náklon) nebo elektrických veličinách (napětí, proud). Umožňuje přenést zvuk nebo obraz či připojit libovolný stavový vstup. V kterýkoliv okamžik máte k dispozici veškeré informace o stavu Vašeho vozidla (transportu). Díky obousměrnému datovému spojení zůstáváte neustále v kontaktu s Vašimi zaměstnanci. Cesta se dá navíc zpříjemnit díky přístupu k Internetu.