IDS5

Information Display System (IDS - informační zobrazovací systém) od naší partnerské společnosti Systems Atlanta je klíčovou technologií, která svým uživatelům umožňuje okamžitý přístup k informacím v reálném čase. Systém spravuje informace, jež uživatelé potřebují pro kritická rozhodnutí a zajištění bezproblémového a efektivního provozu.

Využijte IDS5

Jedinečné a plně uzpůsobitelné řešení pro Vaše provozní potřeby vyvinuté odborníky.

Uživatelské funkce

Uživatelé systému mají k dispozici velké množství letových dat (počasí, letové plány, NOTAMS, dopravní informace, přehledová data a další). Pomocí přesměrování konkrétním osobám nebo útvarům jsou data k dispozici ihned podle potřeby.

IDS5 bere v potaz, že žádná dvě zařízení nejsou totožná. Z tohoto důvodu je produkt navrhnut tak, aby plně respektoval funkční a technické požadavky koncových uživatelů a každý uživatel si tak mohl jednotlivé prvky aplikace přizpůsobit svému konkrétnímu pracovnímu prostředí.

Uživatelé si mohou vybrat způsob zobrazení dat (animace, text, obrázky); na jaké platformě budou data užita (tablet, obrazovka, chytrý telefon); nebo dokonce zdroj dat (lokální či centrální, sesbíraná lokálními senzory či z externích zdrojů).

Technické parametry

Využitelnost:

 • Vláda

Nástroj pro úřad civilního letectví sloužící k procesnímu a dokumentačnímu řízení.

 • Armáda

Operační velení a informační patforma.

 • Záchranné složky

Operační velení a koordinace jednotek.

 • Letiště

Provoz, komunikace a řízení.    

 • Letecké společnosti

Provoz, řízení letového provozu a letecká informační služba.

Výhody:

 • Snížení uživatelské zátěže
 • Zvýšení povědomí o situaci
 • Zvýšení provozní efektivity
 • Zajištění bezpečnosti na zemi i ve vzduchu
 • Přizpůsobení systému dle požadavků uživatelů
 • Zjednodušení řízení a provozu
 • Zajištění servisních služeb

IDS5 a RadarView

IDS5 funguje výborně s nejnověji nabízeným produktem od CS SOFT – RadarView. Spojení RadarView a IDS5 tvoří velmi užitečnou aplikaci pro uživatele typu pozemní personál, handling, ramp control, či odbavení. Systém poskytuje přesné informace, předpovědi i vizualizace. Je také schopný sloučit všechny dostupné zdroje dat do přesného zobrazení v reálném čase a umožňuje tak například sledovat pohyb letadel či vozidel. Uživatelé mají možnost zobrazit si a přehrát nejpřesnější a nejaktuálnější informace o stavu či pozici letadel a vozidel.