RadarData Distributor

Potřebujete sdílet citilivá přehledová data Vašeho systému pro řízení letového provozu s partnery a klienty? Produkt RadarData Distributor Vám s tímto úkolem pomůže. Tento systém poskytuje komplexní distribuční proces zahrnující třídění a filtraci dat. Navíc zajišťuje víceúrovňové zabezpečení.

Uživatelské funkce

Úplná kontrola distribuovaných dat

Poskytovatel informací má k dispozici bezpečný nástroj, který mu umožňuje zpřístupnit příjemcům pouze takové informace, které nezbytně potřebují ke své činnosti, a to ve vhodném formátu i čase. Tím je podstatně sníženo riziko zneužití nebo poškození dat - zejména při doplnění RadarData Distributor dalším vhodným produktem, RadarView, který dále rozšiřuje bezpečnostní kritéria.

Archivace a dostupnost zpracovaných dat

Systém nabízí přístup k archivu zpracovaných dat. Uživatelům umožňuje přehrání uložených dat a jejich interní analýzu. Ta může posloužit zejména jako zdroj informací pro jednání s externími příjemci či jako důkazní nástroj pro další orgány (například Úřad civilního letectví). Data mohou být uchována od vstupního portu, výstupního filtru a výstupního portu.

Nízké náklady na další rozvoj funkčnosti a nastavení

Modulární architektura systému umožňuje místní úpravy v samostatných funkčních celcích, aniž by bylo potřeba zasahovat do ostatních částí systému. Díky tomu je další rozvoj funkcí bezpečnější a méně komplikovaný, potažmo i levnější. Modulární distribuovaná architektura navíc může zvýšit výkon pomocí jednoduchého přiřazování systémových modulů na další servery.

Snížení provozních nákladů

Jednotný systém distribuce informací interním a externím uživatelům snižuje náklady na administraci, provoz, údržbu a rozvoj. Připojení více RadarData Distributor systémů k síti vytváří komplexní distribuční schéma při zachování nízkých fixních i provozních nákladů. Systém nevyžaduje pořízení vysokovýkonného HW.

Technické parametry

 • Bezpečná distribuce informací od poskytovatele k uživatelům (SafeComm – HW nebo SW kódování RSA/AES, IP filtrace)
 • Selekce pomocí systému filtrů na základě obsahu poskytnutých informací jednotlivým příjemcům umožňuje kontrolovaný přístup k citlivým datům. Je tak zajištěno, že příjemci jsou oprávněni nahlížet pouze na vybraná data.
 • Transformace výstupních dat na požadovaný formát (transformační filtry)
 • Široký výběr předem připravených datových formátů s možností doplnění dalších (existující formáty: ASTERIX CAT 001, 008, 011, 020, 021, 048, 062) - snadné rozšíření o jiný libovolný formát
 • Integrace a oddělení datových formátů. Další informace mohou být připojeny, například  aktuální informace o ETA (předpokládaném času příletu), číslo stojánku a další
 • Distribuce neznámých datových formátů je možná (bez funkční filtrace dat)
 • Uchování dat k pozdějšímu užití (přehrání, analýza, statistika a další)
 • Široký výběr protokolů přenosu (UDP UC/BC/MC, TCP, TCP SafeComm) zajišťuje nezávislost na typu datové linky
 • Správa a řízení výstupních datových kanálů a jejich příjemců
 • Duální řešení (hlavní-záložní) pro nepřetržitý systémový provoz
 • Detailní náhled na distribuční kanály a stav systému pomocí SNMP rozhraní
 • Modulární řešení umožňuje rozdělení výkonu mezi řadu serverů a snadné vylepšování systému (přenosové protokoly, formáty aplikačních dat, filtry a přechodové filtry)