ALS Systém pro řízení letového provozu

ALS je založen na unikátním konceptu parametrizace, která činí toto řešení snadno přizpůsobitelným Vašim specifickým provozním potřebám. Tým ATC odborníků je připraven přizpůsobit systém s ohledem na místní situaci a podmínky se zajištěním maximálního komfortu pro vaše řídící letového provozu.

Uživatelské funkce

Všechna data (radarová i neradarová) přístupná z obou řídících pozic

Oba řídící letového provozu - EC i PLC mají přístup ke stejným funkcím, což vede k lepší zastupitelnosti a provozní bezpečnosti.

Odolná CWS

CWS přebírá řadu serverových funkcí, které činí CWS více nezávislou. Díky tomu může CWS bezproblémově pracovat také v případě nedostupnosti serveru.

Komplexní informace o poloze

ALS nabízí logicky uspořádané a vizuálně zajímavé zobrazení všech typů informací o poloze (letový plán, ADS-C, radarová informace). Tyto prvky zajišťují fungování systému v režimu stripless.

Hladký průběh komunikace mezi řídícím – pilotem a řídícím-řídícím

V rámci systému ALS je integrován Datalink CPDLC, který může být řízen řídícím letového provozu z rozhraní pracovního stanoviště. SYSCO je poskytováno jako součást OLDI.

Široké možnosti zobrazování a prezentace neradarových dat

Prezentaci neradarových dat (papírové, elektronické stripy) lze upravit podle místního prostředí. Všechny údaje elektronických stripů jsou editovatelné a je možné jejich okamžité sdílení.

Safety Nets, monitorování cílů a MTCD

Tyto moduly jsou nabízeny jako nedílná součást systému ALS.

Snadné nastavení díky vysoké úrovni parametrizace

ALS lze snadno uzpůsobit specifickým potřebám řídících letového provozu, například HMI barvy a ovládání, rozvržení e-stripů, pravidla pro předávání stripů, Safety Nets atd.

Moduly pro statistiku a fakturaci

Nastavitelné v souladu s místními pravidly účtování.

Zabezpečení dat

V případě výpadku CWS jsou klíčová data a funkce k dispozici na pozici supervizora, včetně možnosti tisku stripů.

Funkce pro záznam a přehrávání

ALS umožňuje nahrávat a znovu přehrávat všechny provozní údaje včetně hlasové komunikace. Záznam je využitelný pro vyhodnocení výjimečných událostí.

Bezpečnostní funkce

  • Vývoj softwaru se striktně řídí normou ISO / IEC 12207
  • Funkční zhodnocení rizika se používá jako základ pro návrh systému
  • PSSA je nedílnou součástí produktu ALS

Redundance HW a snadné přepínání

ALS byl vyvinut s ohledem na výkon zálohování a plnou hardwarovou redundanci. Funkce přepínání ALS systému zaručuje nepřetržitý provoz systému.

Rozšířená sektorizace CWS

V případě výpadku CWS je ALS schopen rychle a bezpečně sektory přerozdělit. Sektory jakékoli CWS mohou být bezproblémově převedeny do jiných CWS.

Technické parametry

Otevřená architektura

Otevřená architektura systému ALS umožňuje dodat řešení šité na míru, které může být postupně rozvíjeno a měněno podle Vašich provozních potřeb.

Distribuovaný systém

ALS zajišťuje distribuci výpočtů mezi jádrem a použitými moduly, které činí celý systém odolnějším. Například CWS přebírá řadu serverových funkcí, což snižuje riziko přetížení operacemi.

Spolehlivost a robustnost

Vysoká dostupnost a spolehlivost systému je podporována hardwarovou redundancí a rychlým přepínáním softwaru. Přepnutí na záložní server je téměř nerozpoznatelné.

Přizpůsobitelný AIS modul

Všechny potřebné údaje pro leteckou informační službu (AIS, MET, výstražné frekvence atd.) lze zobrazit na samostatné obrazovce nebo v samostatném okně na displeji CWS (v závislosti na vlastním nastavení).

Flexibilita přehledových dat

Tracker zpracovává údaje z radaru, pasivního radaru a ADS-C data. Nejpřesnější dostupné údaje jsou vybírány na základě vypočítávání polohy. V případě nepřítomnosti přehledových dat (v oblastech bez radarového pokrytí), se na CWS displeji zobrazuje letový plán tracků vypočítaný FDPS.

Snadné nastavení interoperability

Interoperabilita je definována v "Data setu" připraveném na zakázku, a lze jej tak rychle přizpůsobit místnímu způsobu koordinace a podmínkám přenosu.

Propracovaný obousměrný AFTN modul

AFTN Daemon zpracovává nejen příchozí AFTN zprávy, ale umožňuje též sestavit a distribuovat všechny druhy AFTN zpráv.

Komplexní dohled a řízení

Monitorovací modul je nedílnou součástí celého systému. Nepřetržitě generuje přehled o stavu a možných chybách jednotlivých položek systému ALS. Včasná varování umožňují eliminovat závažnější poruchy.

OLDI v souladu se standardy Eurocontrolu

Modul je nedílnou součástí systému ALS. Je nastavitelný dle lokálních potřeb a je možné jej deaktivovat.

Moderní predikce 4D trajektorie

ALS nabízí špičkové funkce jako je například způsob predikce 4D trajektorie. Ta je řízena pokročilou extrakcí tratě, která běží v rámci AoI (Area of Interest). Výpočet ETO a nadmořské výšky je obohacen aktuálními informacemi z radaru a výsledky jsou založeny na výpočtech využívajících parametry výkonu letadel. To vede k přesné predikci nadmořské výšky.

Datalink pro oblasti bez radarového pokrytí

ALS je schopen využívat Datalink funkcí (jako je CPDLC a ADS-C) pro oceánské oblasti nebo oblasti bez radarového a rádiového pokrytí.