ALS CWS

ALS System Controller Working Position (CWS) - zobrazovací modul pracovní stanice ALS systému

ALS CWS poskytuje řídícím jasně strukturované zobrazení letecké dopravní situace se začleněním přehledových dat a letových plánů. Informace o pozici jsou přijímány pomocí trackeru a zobrazeny v okně hlavního a vedlejšího radaru společně s ostatními informacemi o letadle zobrazeném na pozadí barevné mapy AoI (Area of Interest - oblasti zájmu). Letové plány jsou obdrženy pomocí FDPS (Flight Data Processing System - systému pro zpracování letového plánu) a jsou plně přizpůsobitelné elektronickým stripům. ALS CWS automaticky přiřazuje letové plány k jednotlivým trackům.

Uživatelské funkce

 • Jednoduchý, přehledný a snadno integrovatelný modul, který zobrazuje všechny informace o letovém provozu nezbytné pro řídící letového provozu
 • Široké možnosti konfigurace umožňují snadné nastavení HMI přesně podle potřeb zákazníka/uživatele
 • Uživatelská konfigurace funkcí HMI, např. barvy, rozvržení zobrazení, třídění elektronických stripů
 • Vytváření a zobrazování tzv. soukromých map přímo z pracovní stanice
 • Dostupnost nástroje Mapper - SW nástroj pro tvorbu a údržbu map
 • Systém je založen na nejnovějších technologiích zpracování obrazu (OpenGL) - plynulost, není potřeba speciální HW, běžné PC je dostačující
 • Základní nástroje pro vyhodnocování archivace dat
 • Taktický nástroj - nástroj spolupracující s FDPS a zajišťující seznam možných kritických letů a konfliktů na základě vyhodnocení letových plánů (body nad kterými budou přelétat)
 • CWS nezávislá na FDPS – přímé vložení nového letového plánu
 • Vzájemná komunikace mezi několika CWS (bez potřeby serveru)
 • V případě kritického výpadku systému, jsou e-stripy k dispozici v tištěné podobě

Technické parametry

 • Zobrazování elektronických stripů (papírové stripy jako alternativa)
 • Vstupní formát ASTERIX
 • Zobrazení přehledových dat o poloze letadla z několika radarů (tracky a ploty)
 • Poskytuje ruční a automatickou koordinaci v rámci systému nebo spolupracujících pracovišť řízení letového provozu
 • Zobrazování dat letového plánu
 • Výběr zobrazovaných map, měřítka a dalších parametrů
 • Zobrazení přehledové situace v hlavním nebo vedlejším radarovém okně, funkce pro detailní zobrazení vybraných oblastí
 • Zobrazení analogových primárních radarových dat a meteorologických údajů
 • Analogové informace primárního radaru jsou zobrazeny po zpracování scan konvertorem
 • Uživatelsky přívětivé rozhraní (HMI) v souladu s normami ICAO
 • Odolný vůči datovému přetížení
 • Komunikace s FDP (zpracování letových dat) – zobrazení a editace dat letového plánu
 • Komunikace s AIS (letecký informační systém) - meteorologické informace, aktivace označené oblasti, apod.
 • Automatické nebo manuální párování přehledových informací s údaji letového plánu
 • Zobrazování výstrah ze subsystému Safety Nets
 • Funkce přehrávání pro archivovaná data systému spolu se základními vyhodnocovacími nástroji
 • Zobrazení výstupu radio-goniometru přímo na displeji (VDF)
 • Provozován pod OS Linux