Veselé Vánoce přeje CS SOFT

24/12/2017 | Novinky

Vážení klienti, rok 2017 se blíží ke konci a my bychom vám jako každý rok chtěli poděkovat. Naše díky patří všem koncovým uživatelům našich řešení a produktů, kteří se na nás s důvěrou opakovaně či nově obrací.

K 1. 1. 2018 se stáváme součástí holdingu CSG (www.czechoslovakgroup.cz) s tím, že CS SOFT bude nadále poskytovat své služby.

Jako součást skupiny CSG budeme schopni poskytnout široké portfolio produktů od radarů, ABS-B, Trackeru, FDPS, 3D simulátoru až po ATM systém.

Zakladatel a majitel firmy CS SOFT Ing. Ivan Camrda se po 30 letech v oboru rozhodl, spolu se svým synem, zůstat v rámci nové struktury, za účelem zajištění dalšího růstu a prosperity firmy.

Ještě jednou děkujeme za Vaší loajalitu a důvěru v nás i naše ATM dovednosti.

Veselé Vánoce a šťastný nový rok vám všem.

David Vertat-Barak, obchodní ředitel