O společnosti

CS SOFT a.s. vyvíjí vysoce pokročilé certifikované ATM (Air Traffic Management) systémy s veškerou servisní podporou dostupnou všem zákazníkům. Naše znalosti a rozsáhlé zkušenosti jsou založeny na více než dvou desetiletích profesionálního leteckého programování a realizací produktů, které byly vyvíjeny ve spolupráci s řídícími letového provozu, letišti, handlingovými agenturami a záchrannými složkami.

„CS SOFT a.s. je dobře strukturovaná společnost, jež nabízí architekturu, programování a testování softwaru v leteckém průmyslu. Společnost je dostatečně malá na to, aby i nadále zůstala velmi flexibilní pro speciální požadavky koncových uživatelů a zároveň i tak velká, aby získala celosvětovou síť referencí a partnerství. Naším hlavním cílem je stálý rozvoj systému pro řízení letového provozu. Nicméně paralelně se nám podařilo vyvinout a dodat další produkty jako je Multi-tracker, simulátory pro dispečery letového provozu a produkty uzpůsobené pro provozovatele letišť. Více naleznete na našich stránkách v sekci reference. CS SOFT a.s. je jedinou společností v Evropě, která díky své rozsáhlé síti referencí spadá mezi velké hráče v ATM průmyslu. Nejlepším důkazem jsou partnerství s významnými společnostmi, která se nám podařilo v posledních třech letech uzavřít. Světová jednička jako Airbus Defence and Space, Israel Aerospace Industry se rozhodli, že nás budou využívat jako své subdodavatele pro  ATM zařízení. Tento fakt hovoří sám za sebe a my se chystáme uzavřít další partnerství se společnostmi, které se zabývají poskytováním radarových dat, senzorů aj. Co se týče následného servisu, kde zákazníci již investovali většinu svého rozpočtu do vlastního systému, poskytujeme nepřetržitý servis v režimu 24/7, což je zakotveno i v Servisním a licenčním ujednání. Naším cílem je další růst společnosti, budete-li mít jakékoli požadavky v oblasti ATM i Airport Ops, neváhejte nás kontaktovat."                                                                                                       David Vertat-Barak, obchodní ředitel

Kontaktujte nás a my Vám poskytneme detailnější informace o našich produktech: obchod@cs-soft.cz.

Politika kvality

CS SOFT je finančně i personálně stabilní akciová společnost střední velikosti se standardním řízením. Pro zachování dalšího růstu společnosti a posilování její pozice na světových trzích jsme si vytyčili další cíle, jichž bychom chtěli v budoucnu dosáhnout.

Zaměstnanci, společnost

CS SOFT drží své slovo
V oblasti vnitřního uspořádání a fungování CS SOFTu bychom i do budoucna rádi zůstali společností, která dbá na dodržování všech zákonů, nařízení a předpisů a drží slovo ve všech oblastech své činnosti. Také směrem k zaměstnancům chce společnost vystupovat korektně a formou partnerství. Proto chceme do budoucna i nadále zlepšovat pracovní prostředí a pracovní podmínky zaměstnanců. V CS SOFTu uplatňujeme férové jednání uvnitř i vně společnosti.

Práce, odbornost

CS SOFT jsou flexibilní odborníci v oblasti ATC systémů
Abychom obstáli v těžké konkurenci, která v našem oboru panuje, musíme být v něčem efektivnější než ostatní konkurenti. V případě CS SOFTu je to flexibilita a rychlost, s jakou jsme schopni implementovat i obtížná řešení v oblasti ATC systémů, bez snížení kvality naší dodávky. V budoucnu chceme tuto schopnost dále posilovat a profilovat se na trhu jako odborníci na obtížné a komplikované úkoly s vysokou mírou přizpůsobení potřebám zákazníka.

Kvalita

CS SOFT vždy zaručuje použití bezpečných a dokumentovaných metod vývoje SW.
V budoucnu chceme rozhodně prohloubit implementaci normy IEEE 12207 a metodiky SAM. Vzhledem k našim zkušenostem v této oblasti plánujeme do budoucna i poskytnutí našich zkušeností formou poradenství či konzultací. Rádi bychom získali pozici odborníků na dokumentovaný a bezpečný vývoj v celosvětovém měřítku.

Výzkum, vývoj

CS SOFT je spolehlivým partnerem pro výzkum
Vzhledem k našim ambicím bychom se rádi posunuli na špičku v oboru. To není možné bez vlastního výzkumu a vývoje. Proto v roce 2017 přistupujeme k zahájení realizace systému COYOTE, který tento cíl, konkurovat těm největším gigantům na trhu, bude naplňovat.
V neposlední řadě budeme i nadále aktivně spolupracovat na poli vědy a výzkumu s ŘLP ČR svojí účastí v konsorciu SESAR.
 
CS SOFT – spolehlivý partner s vysokou odborností, kvalitou a konkurence schopnou cenou

Hlavní oblasti činnosti

Systémy pro řízení letového provozu

CS SOFT vyvíjí systémy pro oblastní řízení (ACC), přibližovací služby (APP), věžové řízení (TWR) a letovou informační službu (FIS). Zpracování dat letových plánů a ostatní údaje o letech nezbytné pro udržení přehledu o letovém provozu, pro výpočty trajektorií letu, vyhodnocování konfliktnosti trajektorií, výpočty a sestavování zpráv pro koordinaci postupu letů s koordinačními partnery apod.

Podpůrné systémy pro letiště a pozemní složky

CS SOFT též vyvíjí systémy zajišťující datovou výměnu mezi jednotlivými složkami letiště a vzájemnou komunikaci mezi řízením letového provozu a letištěm. Výstupem ze systémů jsou údaje pro provozní dispečinky leteckých a handlingových společností a pro letištní informační systémy sloužící cestujícím.

Více o nás

CS SOFT je spolehlivým dodavatelem ATM systémů s více než 20 letou historií. Z první soukromé československé společnosti zabývající se vývojem a výrobou SW pro ATM se stala moderní dynamická společnost používající rozvinuté metodiky vývoje softwaru a projektového managementu.

CS SOFT disponuje silným a stabilním týmem vysoce kvalifikovaných odborníků a několika vývojovými centry, které úze spolupracují s předními českými univerzitami (České Vysoké Učení Technické v Praze, Západočeská univerzita v Plzni). CS SOFT má široké spektrum zákazníků po celém světě. Mezi nejvýznamnější zákazníky patří Řízení letového provozu v České republice, Litevské Oro Navigacija, Slovinské řízení letového provozu a CAA na Filipínách.

Všechny produkty společnosti CS SOFT splňují vysoké nároky na funkčnost, bezpečnost a spolehlivost, která je kladena zákonnými a profesními předpisy. Jedná se zejména o ESARR 4, ESARR 6, EC č. 552/2004, EC č. 551/2004, EC č. 550/2004, EC č. 549/2004, EC č. 1033/2006, EC č. 1032/2006 a další.  Nedílnou součástí kvalitního vývoje je i důsledná implementace ISO 9001:2015 a IEEE12207 v souladu s metodikou SAM (Safety Assessment Methodology) doporučovanou organizací EUROCONTROL.

Milníky společnosti

 

 • 2016 Spolupráce se světově známým dodavatelem vojenských systémů 
 • 2015 Spolupráce a úspěšná instalace systému pro IAA (Israel Airport Authority)
 • 2014 Instalace aplikace RadarView na mezinárodním letišti v Pittsburghu
 • 2013 Zahájení spolupráce se společností Systems Atlanta Inc.
 • 2011 Vznik vývojového centra v Pardubicích
 • 2010 Počátek spolupráce s technickými univerzitami (ZČU, ČVUT), v rámci projektu TAČR
 • 2010 Získání EU dotace a vznik vývojových center CS SOFT v Brně a Plzni
 • 2009 Převod právní normy společnosti z s.r.o. na a.s.
 • 2006 Rozšíření společnosti CS SOFT (odkoupení společnosti RADAS s.r.o.)
 • 1995 Integrace CS SOFT FDPS do Eurocat 2000
 • 1992 Získání CAA certifikátu pro tvorbu a vývoj ATM systémů
 • 1990 Vývoj nového FDPS
 • 1988 Založení společnosti CS SOFT, upgrade prvního FDPS

Vybrané reference

ALS systém pro letiště Eilat, Izrael

V listopadu 2015 společnost CS SOFT úspěšně implementovala řídicí systém ALS TWR na letišti Eilat v Izraeli, který je provozován IAA (Israel Airports Authority). Součástí dodávky je i servisní činnost systému. Vzhledem k flexibilitě tohoto systému je zde také možnost jeho následného rozvoje dle potřeb společnosti IAA.

ALS systém pro Oro Navigacija

Modul Safety Nets a nová TMS (Technical Monitoring System) diagnostika přispívá k dosažení vyšší provozní spolehlivosti oblastního centra řízení letového provozu ve Vilniusu.

Dodávka trackeru a systému pro zobrazení letových informací pro letiště Ras Al Khaimah

V letech 2011 a 2013 jsme se ve spolupráci se společností SkySoft podíleli na vývoji a instalaci systém pro zobrazení letových informací (FIDS) a v roce 2008 na dodávce trackeru. Oba produkty přispěly k zvýšené bezpečnosti řízení letového provozu na letišti Ras Al Khaimah ve Spojených arabských emirátech.

Certifikáty

UCL

vydán 1.8.2011

CS SOFT je držitelem "Oprávnění k vývoji, projektování, výrobě, údržbě, opravám, instalacím, modifikacím a konstrukčním změnám LPZ“, které uděluje Úřad pro civilní letectví.

CSN EN ISO 9001:2016 (EN ISO 9001:2015)

Certifikace od roku 2002

Certifikace systému řízení jakosti – aktuálně platné vydání certifikátu

Citect Silver Integrator

2005

Společnost CS SOFT se v roce 2005 stala držitelem certifikátu Citec Silver Integrator.

Partneři

 • Řízení letového provozu České republiky
 • Letiště Bratislava
 • Civil Aviation Authority of the Philippines
 • Eldis
 • ERA
 • Kato-Busch
 • KZPS (Řízení letového provozu Slovinska)
 • LPS SR (Řízení letového provozu Slovenska)
 • ORO Navigacia (Řízení letového provozu Litvy)
 • Letiště Praha
 • Ramet
 • Letiště Ras Al Khaimah
 • Retia
 • SITA
 • Skyguide
 • SkySoft
 • Systems Atlanta Inc.
 • T-CZ

Dotace

Společnost od roku 2016 čerpá dotaci na projekt číslo CZ.01.2.11/0.0/0.0/15_016/0005558 s názvem „Účast společnosti CS SOFT na zahraničních veletrzích."

Cílem projektu je propagace společnosti na zahraničních veletrzích, na kterých bude CS SOFT vystavovat a informovat nejen odbornou veřejnost o našem ATM produktovém portfóliu.